Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στην Αγορά Παραγώγων στην πρώτη συνεδρίαση της

εβδομάδας. Αντίστοιχα, στη spot αγορά, ο δείκτης FTSE/ASE 20 έκλεισε στις

2.010,51 μονάδες καταγράφοντας απώλειες της τάξης του -0,21% ενώ ο FTSE/ASE

MID 40 σημείωσε άνοδο κατά 0,26% κλείνοντας στις 3.216,33 μονάδες. Στην αγορά

ΣΜΕ, τα συμβόλαια σειράς Ιανουαρίου στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης

διαμορφώθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης στις 1.989,37 μονάδες, καταγράφοντας

μεταβολή ύψους -0,43%. Αντίθετα, άνοδο της τάξης του 0,32% κατέγραψαν τα ΣΜΕ

στον δείκτη FTSE/ASE MID 40 σειράς Ιανουαρίου που έκλεισαν στις 3.227,75

μονάδες. H αξία συναλλαγών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στους δείκτες

FTSE/ASE διαμορφώθηκε στα 44,47 εκατ. ευρώ. To μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας

ρευστότητας κατέληξε στα ΣΜΕ που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις του δείκτη των

είκοσι blue chips, όπου έγιναν συνολικά 4.182 συμβόλαια, που αντιστοιχεί σε

αξία συναλλαγών 41,74 εκατ. ευρώ, ενώ στα ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE MID 40

πραγματοποιήθηκαν 169 συμβόλαια αξίας 2,73 εκατ. ευρώ. Στην αγορά των ΣΜΕ επί

των μετοχών, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 9,61 εκατ. ευρώ, ενώ στα ΣΜΕ

επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD διακινήθηκαν 40 συμβόλαια αξίας 3,02

εκατ. ευρώ.