Στα ύψη έχει εκτιναχθεί η ανασφάλεια των... ασφαλισμένων στα Ταμεία, καθώς
η κυβέρνηση έχει θέσει θέμα αλλαγών στο ισχύον καθεστώς στο μέλλον.

Έχει αυξηθεί ο ρυθμός αιτήσεων για συνταξιοδότηση από Δημόσιο, τράπεζες,
οργανισμούς τους τελευταίους μήνες που συζητούνται και οι αλλαγές στο
Ασφαλιστικό


Οι ασφαλισμένοι φοβούνται ότι ενδέχεται να θιγούν οι όροι συνταξιοδότησής τους
και δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί ο ρυθμός
συνταξιοδότησης τόσο από το Δημόσιο όσο και από τις ΔΕΚΟ - Τράπεζες. Τα
ερωτήματά τους διατυπώνονται σωρηδόν προς εκείνους που γνωρίζουν...


Τις απαντήσεις στις 13 συνηθέστερες ερωτήσεις για το Ασφαλιστικό δίνει σε έναν
χρήσιμο οδηγό η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής
Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ). Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι οι ακόλουθες:


1. Έχω συμπληρώσει 3.500 ένσημα στο IKA και έχω ηλικία 60 ετών. Θα πάρω
σύνταξη σε ηλικία 65 ετών;


H διάταξη που προβλέπει συνταξιοδότηση σε ηλικία 65 ετών με 3.500 ένσημα
ισχύει μέχρι 31/12/2007. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει εάν θα υπάρξει νέα
διάταξη για να δίνει αυτή τη δυνατότητα και μετά την 1/1/2008. Σε κάθε
περίπτωση όμως, αφού δεν έχετε συμπληρώσει σήμερα το όριο ηλικίας σας,
συμφέρει οπωσδήποτε να συνεχίσετε την ασφάλισή σας στο IKA με το πρόγραμμα
προαιρετικής ασφάλισης και να συμπληρώσετε 4.500 τουλάχιστον ένσημα. Στην
περίπτωση αυτή η σύνταξη που θα πάρετε θα είναι πολύ μεγαλύτερη.


2. Είμαι ασφαλισμένη στο IKA ηλικίας 55 ετών και μπορώ να πάρω μειωμένη
σύνταξη. Εάν πάρω τη σύνταξη αυτή, όταν θα συμπληρώσω το 60ό έτος της ηλικίας
μου η σύνταξή μου θα γίνει πλήρης;


Όχι, η μειωμένη σύνταξη θα συνεχίσει να είναι μειωμένη ισόβια. Για τον λόγο
αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε την πρόωρη συνταξιοδότηση που δίνει σύνταξη
μέχρι και 22,5% μικρότερη της κανονικής.


3. Είμαι 55 ετών ασφαλισμένος στο IKA όπου συμπλήρωσα 10.500 ένσημα από τα
οποία 7.500 στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Στο
επικουρικό έχω επίσης 10.500 ένσημα αλλά δεν είναι βαρέα. Πώς μπορώ να πάρω
σύνταξη ταυτόχρονα και από το επικουρικό;


Για να πάρετε σύνταξη και από το επικουρικό θα πρέπει να αναγνωρίσετε στο
Ταμείο αυτό έναν αριθμό ενσήμων ως βαρέα και ανθυγιεινά. Συγκεκριμένα θα
πρέπει να συμπληρώσετε 4.500 ένσημα στα βαρέα επαγγέλματα στο επικουρικό σας
Ταμείο. Για τον σκοπό αυτό θα πληρώσετε 2% επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου
του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε 25 ημέρες που θα αναγνωρίσετε στα βαρέα.


4. Είμαι επαγγελματίας ασφαλισμένος στο Ταμείο Εμπόρων. Έχω συμπληρώσει 35
έτη ασφάλισης και μπορώ να συνταξιοδοτηθώ. Με συμφέρει να παραμείνω στο Ταμείο
και τι θα κερδίσω;


Συμφέρει η παραμονή στο Ταμείο Εμπόρων μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους
ασφάλισης. Για κάθε χρόνο παραμονής στην περίπτωση αυτή υπάρχει προσαύξηση 5%
στη σύνταξη.


5. Είμαι ασφαλισμένος παράλληλα στο IKA και στο TEBE. Τι πρέπει να κάνω για
να πάρω δύο συντάξεις;


Θα πρέπει να συμπληρώσετε το ελάχιστο 15 έτη ασφάλισης σε κάθε Ταμείο και να
υποβάλετε αίτηση συνταξιοδότησης σχεδόν ταυτόχρονα (το πολύ εντός έξι μηνών).
Εάν συνταξιοδοτηθείτε από το ένα Ταμείο και παρέλθουν έξι μήνες, για να πάρετε
μειωμένη σύνταξη από το άλλο Ταμείο απαιτούνται 16 έτη ασφάλισης (ή 4.800
ένσημα) και για πλήρη σύνταξη 20 έτη ασφάλισης (ή 6.000 ένσημα).


6. Είμαι ασφαλισμένος στο TEBE. Σε 10 χρόνια θα έχω θεμελιώσει δικαίωμα σε
σύνταξη. Πότε με συμφέρει να ασφαλιστώ σε μεγαλύτερη κατηγορία για να πάρω
καλύτερη σύνταξη;


Όσο περισσότερα χρόνια έχετε σε μεγαλύτερη κατηγορία τόσο μεγαλύτερη σύνταξη
θα πάρετε. Δεν αρκεί να αλλάξετε κατηγορία μόνο τα τελευταία χρόνια.


7. Είμαι ασφαλισμένος σε ειδικό Ταμείο από το 1985 (τράπεζα). Πριν από το
1982 είχα εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα με ασφάλιση IKA. Σε ποιο συνταξιοδοτικό
καθεστώς ανήκω, στους μετά την 1/1/83 ή στους πριν από την ημερομηνία αυτή;


Ανήκετε στην κατηγορία των πριν από την 1/1/83 ασφαλισμένων. Επομένως ισχύουν
για σας οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που αφορούν τους ασφαλισμένους μέχρι
31/12/82.


8. Είμαι ασφαλισμένος στο IKA μετά την 1/1/1993. Πριν όμως από το 1993 έχω
λίγες μέρες ασφάλισης σε άλλο Ταμείο. Σε ποια κατηγορία ασφαλισμένων ανήκω.
Στους πριν ή στους μετά την 1/1/1993;


Ανήκετε στην κατηγορία των «παλιών ασφαλισμένων» πριν από την 1/1/1993. Έστω
και μια ημέρα ασφάλισης να έχετε πριν από το 1993 σε Ταμείο κύριας ασφάλισης
ανήκετε στην κατηγορία αυτή.


9. Είμαι μητέρα τριών παιδιών. Μπορώ με 20 χρόνια ασφάλισης να πάρω σύνταξη
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας; Ποια Ταμεία χορηγούν τη σύνταξη αυτή;


Σύνταξη σε μητέρες τριών παιδιών και άνω, με τη συμπλήρωση 20ετίας,
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, χορηγούν μόνο το Δημόσιο και τα Ειδικά Ταμεία που
είναι: ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΟΑΠ ΔΕΗ, ΤΣΠ-«H ΕΘΝΙΚΗ», ΤΣΠ-ATE, ΤΣΠ-ETBA, ΤΣΠ-ETE,
ΤΣΠ Τραπέζης της Ελλάδος και ΤΑΥΣΟ.


10. Έχω προσληφθεί στο Δημόσιο μετά την 1/1/83. Πριν από το 1983 είχα
ασφάλιση IKA. Τι πρέπει να κάνω για να αναγνωρίσω τον χρόνο του ιδιωτικού
τομέα στο Δημόσιο;


Δεν γίνεται αναγνώριση του χρόνου του ιδιωτικού τομέα, αλλά συνυπολογίζεται ο
χρόνος που έχετε διανύσει σε οποιοδήποτε Ταμείο κατά τη συνταξιοδότησή σας με
τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.


11. Είμαι δημόσιος υπάλληλος ηλικίας άνω των 60 ετών. Σε λίγους μήνες
συμπληρώνω 35 έτη υπηρεσίας. Μπορώ να μείνω μέχρι το τέλος του χρόνου ή πρέπει
άμεσα να αποχωρήσω;


Με τη συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας αποχωρείτε υποχρεωτικά εφόσον έχετε ήδη
συμπληρώσει και το 60ό έτος της ηλικίας σας. Εάν είχατε συμπληρώσει
τριακονταπενταετία πριν από το 60ό έτος της ηλικίας σας, θα μπορούσατε να
παραμείνετε μέχρι το τέλος του χρόνου στον οποίο συμπληρώσατε το 60ό έτος.


12. Έχω συμπληρώσει στο Δημόσιο προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Στο
επικουρικό όμως (ΤΕΑΔΥ) έχω λιγότερα χρόνια ασφάλισης. Τι πρέπει να κάνω για
να πάρω και επικουρική σύνταξη;


Μπορείτε να αναγνωρίσετε στο ΤΕΑΔΥ (επικουρικό) όσα χρόνια σας λείπουν
προκειμένου να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης, για να πάρετε
ταυτόχρονα σύνταξη και από το επικουρικό.


Για την αναγνώριση αυτή θα πληρώσετε 6% επί του βασικού μισθού για κάθε μήνα
που θα αναγνωρίσετε.


13. Εργάζομαι στο Δημόσιο από το 1983. Μέχρι το 1982 εργαζόμουν στον
ιδιωτικό τομέα με ασφάλιση IKA. Σε ποιο καθεστώς συνταξιοδότησης ανήκω;


Ανήκετε στους μετά την 1/1/83 και ακολουθείτε για τη συνταξιοδότηση τις
προϋποθέσεις που ισχύουν γι' αυτή την κατηγορία των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από