Αβάσιμα χαρακτηρίζει με χθεσινή ανακοίνωσή της η διοίκηση της ΔΕΗ τα

αναγραφόμενα σε μερίδα του Τύπου για αδιαφανείς διαδικασίες σε συμβάσεις που

έχει υπογράψει με ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, με αφορμή τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης

την οποία διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, αναφέρεται ότι «οι αποφάσεις του

Δ.Σ. τής επιχείρησης ελήφθησαν με πλήρη τεκμηρίωση και διαφάνεια, μέσα στα

πλαίσια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και εξυπηρέτησαν, κατά τρόπον

άριστο, τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της επιχείρησης». H διοίκηση της ΔΕΗ

εκτιμά ότι «όλα τα παραπάνω θα καταδειχθούν από την προκαταρκτική εξέταση κατά

απόλυτο τρόπο».