Στους κατά τόπους δικαστικούς και συμβολαιογραφικούς συλλόγους, καθώς

και στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας θα κατατίθενται αποκλειστικά οι

αιτήσεις προτίμησης για τον διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων στις ευρωεκλογές

της 13ης Ιουνίου 2004.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέλθουν στον Άρειο Πάγο το αργότερο μέχρι τις 5

Μαΐου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν

στις προαναφερθείσες υπηρεσίες.