Χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση κινήθηκε η ελληνική αγορά, με την κατοχύρωση

κερδών από τη μία πλευρά και την επιλεκτική τοποθέτηση σε δεικτοβαρείς τίτλους

από την άλλη να αποτελούν αντικρουόμενες δυνάμεις. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε

υψηλότερα κατά 0,32% στις 2.530,23 μονάδες και η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε

στα 102 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός κλάδος έκλεισε ανοδικά κατά 1,3%, ενώ

αντίθετα πίεση εκδηλώθηκε σε τίτλους με υψηλή απόδοση κατά την προηγούμενη

εβδομάδα όπως η CosmOTE, η Coca-Cola και ο ΟΠΑΠ. Πίεση επίσης εκδηλώθηκε στο

σύνολο της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης καταδεικνύοντας τις παραπάνω

αντικρουόμενες δυνάμεις και παρά την ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.