Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος στη φαρμακευτική

αντιμετώπιση της υπέρτασης. H πληθώρα όμως των σύγχρονων αντιυπερτασικών

ουσιών που έχουμε στη διάθεσή μας, έχει οδηγήσει στην υποτίμηση του

σημαντικότερου θεραπευτικού ρόλου των απλών υγιεινοδιαιτητικών μέσων στην

υπέρταση – και όχι μόνο.

Στην ήπια υπέρταση, αλλά και σε βαρύτερες περιπτώσεις, η μη φαρμακευτική

αγωγή, από μόνη της συχνά, ελέγχει επαρκώς την αρτηριακή πίεση, χωρίς να

χρειάζεται φαρμακευτική θεραπεία – ή τουλάχιστον την αναβάλλει για απώτερο

χρόνο. Στην δε περίπτωση που η προσφυγή στην φαρμακευτική αντιμετώπιση του

προβλήματος είναι αναπόφευκτη, τα υγιεινοδιαιτητικά μέσα θα συμβάλλουν κατά

πολύ στη μείωση της απαιτούμενης δοσολογίας των φαρμάκων και, ως εκ τούτου, θα

ελαττώσουν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο τις γνωστές αλλά και τις άγνωστες επί του

παρόντος ανεπιθύμητες ενέργειές τους (παρενέργειες).

H χωρίς φάρμακα θεραπεία της υπέρτασης περιλαμβάνει κυρίως μείωση του

σωματικού βάρους όταν υπάρχει παχυσαρκία, αύξηση της σωματικής δραστηριότητας

(μυϊκή άσκηση), διαιτητικό περιορισμό του χλωριούχου νατρίου (επιτραπέζιο

αλάτι), μείωση του άγχους και άλλων καταστάσεων αρνητικού στρες με διάφορες

μεθόδους, διακοπή του καπνίσματος, δίαιτα «υψηλού» καλίου (άφθονα φρούτα και

λαχανικά, στα πλαίσια της υγιεινής διατροφής), αποφυγή της κατάχρησης

οινοπνευματωδών ποτών, καφέ και άλλων τοξικών και διεγερτικών ουσιών και,

τέλος, επαρκή ανάπαυση και ύπνο.

Το συνολικό ευεργετικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή δύο ή

περισσότερων υγιεινών παραγόντων είναι πολύ μεγαλύτερο από το απλό άθροισμα

των θετικών επιδράσεων που ασκεί χωριστά ο καθένας από αυτούς, διότι υπάρχει

μια δυναμική σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Όταν έχουμε να κάνουμε με

βιολογικά φαινόμενα, δεν ισχύουν οι μαθηματικές εξισώσεις.

Ο Αντώνης Λαγγουράνης είναι παθολόγος-νεφρολόγος, διευθυντής στη Μονάδα

Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»