Με την ανακοίνωση του νέου προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, στο τέλος

Μαΐου, σχεδιάζει η κυβέρνηση να δώσει το πρώτο στίγμα της οικονομικής της

πολιτικής και να ξεφύγει από τον κύκλο της αδράνειας και της εμμονής στο θέμα

της δημοσιονομικής απογραφής, που κυριάρχησε μέχρι τώρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο, ετοιμάζονται

μικρότερης σημασίας παρεμβάσεις σε επιμέρους τομείς, αφού οι σημαντικότερες

πρωτοβουλίες έχουν αναβληθεί για μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι παρεμβάσεις

αυτές θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τους εξής τομείς:

* Τον τουρισμό. H κυβέρνηση θα αναζητήσει μεγάλες εκτάσεις, κατάλληλες

για τουριστική αξιοποίηση, τις οποίες θα χωροθετήσει προκειμένου να μπορούν να

ξεκινήσουν άμεσα τουριστικές επενδύσεις. Όπως λένε τα στελέχη της, θα

επιδιωχθεί η προσέλκυση μόνο των μεγάλων επενδύσεων. Οι εκτάσεις που θα

εξεταστούν θα είναι της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, αλλά και άλλες.

* Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα επιδιωχθεί η απλούστευση των

διαδικασιών για την ένταξη επενδυτικών τους σχεδίων στα προγράμματα του

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

* Την κοινωνία της πληροφορίας. Τα σχετικά προγράμματα του Κοινοτικού

Πλαισίου Στήριξης θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού

τομέα, αφού στο Δημόσιο σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις και υπάρχει

κίνδυνος απώλειας πόρων.

Οι αποκρατικοποιήσεις

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων δεν έχει ακόμη συνταχθεί και η κυβέρνηση

περιμένει να τοποθετηθούν πρώτα όλες οι νέες διοικήσεις και να βελτιωθεί η

χρηματιστηριακή τους αξία, πριν προχωρήσει σε πρωτοβουλίες. Αυτό ισχύει κυρίως

για την περίπτωση του ΟΤΕ, για τον οποίο σχεδιάζεται η εξεύρεση στρατηγικού

συμμάχου που θα αφορά, όμως, κυρίως τις δραστηριότητές του σε ξένες αγορές.

Τροποποιήσεις επεξεργάζεται επίσης η κυβέρνηση για τις ιδιωτικοποιήσεις που

είχε ξεκινήσει η προκάτοχός της και συγκεκριμένα για τη ΔΕΠΑ (πρώτα θα

«σπάσει» η εταιρεία και μετά θα ιδιωτικοποιηθεί), την Ολυμπιακή

(επανεξετάζεται το επενδυτικό ενδιαφέρον) και την Εμπορική Τράπεζα (θα

επανεξεταστεί η συμφωνία με την Credit Agricole).

Ανησυχίες για υπερβάσεις

Πάντως, το πρόγραμμα της κυβέρνησης στην οικονομία αναμένεται να κινηθεί σε

χαμηλούς τόνους μέχρι το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι μονοπωλούν

αυτήν τη στιγμή το ενδιαφέρον της. Οι ανησυχίες για τις υπερβάσεις των δαπανών

που αναμένεται να σημειωθούν δεν αφήνουν περιθώρια για νέες πρωτοβουλίες,

υποστηρίζουν τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου. Μάλιστα, στο υπουργείο

Οικονομίας αναφέρουν ότι έχουν θεσπιστεί διαδικασίες για να ελέγχεται κάθε

δαπάνη από τον κ. Σπύρο Καπράλο, γενικό γραμματέα των Ολυμπιακών Αγώνων, και

να περικόπτονται όσες δεν είναι απαραίτητες.

Μετά τους Αγώνες, θα προχωρήσουν οι δύο βασικές επεμβάσεις που σχεδιάζει η

κυβέρνηση, δηλαδή η φορολογική μεταρρύθμιση και ο νέος αναπτυξιακός νόμος.