Τη νομιμοποίηση των 640 συνδικαλιστών που θα λάβουν μέρος στο 27ο

εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΟΤΟΕ – που θα γίνει από την Παρασκευή μέχρι

την Κυριακή στην Αθήνα – αποφάσισε χθες το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Οι αντιπρόσωποι-εκλογείς είναι περισσότεροι κατά 10 σε σύγκριση με το

προηγούμενο εκλογικό συνέδριο της ΟΤΟΕ, καθώς στη δύναμη της Ομοσπονδίας

εντάχθηκαν και νέοι σύλλογοι εργαζομένων, κυρίως, από τον χώρο νέων ιδιωτικών

και συνεταιριστικών τραπεζών (Κύπρου, Arab bank, Δωδεκανήσου, Κρήτης, Λαμίας

κ.ά.). Να σημειωθεί ότι τον προγραμματισμό δράσης της ΟΤΟΕ για την επόμενη

τριετία υπερψήφισαν οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ, ΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ.