Έντονα πτωτικές τάσεις επικράτησαν στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας

στην αγορά Παραγώγων με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στους δείκτες

υψηλής και μεσσίας κεφαλαιοποίησης να κλείνουν με σημαντικές απώλειες.

Αντίστοιχα, στη spot αγορά ο δείκτης FTSE/ASE-20 υποχώρησε κατά 1,53% στις

1.072,04 μονάδες και ο FTSE/ASE MID 40 σημείωσε πτώση της τάξεως του 1,56% και

έκλεισε στις 231,21 μονάδες. Στην αγορά ΣΜΕ, το συμβόλαιο λήξεως Νοεμβρίου

στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 1.067,17 μονάδες με πτώση της

τάξεως του 2,01% και το ΣΜΕ Δεκεμβρίου στις 1.065,00 μονάδες με μεταβολή

-2,02%. Το ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE MID 40 σειράς Νοεμβρίου έκλεισε στις

230,48 μονάδες με απώλειες της τάξεως του 2,55% όπως και το ΣΜΕ Δεκεμβρίου που

διαμορφώθηκε στις 230,50 μονάδες (-2,75%). H αξία συναλλαγών στα ΣΜΕ και

Δικαιώματα Αγοράς – Πώλησης στους δείκτες FTSE/ASE διαμορφώθηκε στα 80,1 εκατ.

ευρώ. To μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας ρευστότητας κατέληξε στα ΣΜΕ που

παρακολουθούν τις διακυμάνσεις του δείκτη των είκοσι blue chips, όπου έγιναν

συνολικά 11.196 συμβόλαια, που αντιστοιχούν σε αξία συναλλαγών 60,14 εκατ.

ευρώ, ενώ στα ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE MID 40 έγιναν 174 συμβόλαια αξίας 1,01

εκατ. ευρώ. Στην αγορά των ΣΜΕ επί των μετοχών, ο όγκος συναλλαγών

διαμορφώθηκε στα 2.081 συμβόλαια αξίας 2,74 εκατ. ευρώ, με τον ΟΤΕ να

πραγματοποιεί 1.045 συμβόλαια και την ALPHA ΒΑΝΚ 402. Στα ΣΜΕ επί της

συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD διακινήθηκαν συνολικά 595 συμβόλαια αξίας

37,19 εκατ. ευρώ.