Επτά στους δέκα καταναλωτές αγοράζουν χύμα ελαιόλαδο που είναι

νοθευμένο, οξειδωμένο ή ποιοτικά υποβαθμισμένο, όπως προκύπτει από έρευνα του

Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αν και οι εννέα στους δέκα καταναλωτές

δηλώνουν ότι αγοράζουν χύμα ελαιόλαδο για την ποιότητά του θεωρώντας το αγνό

και ανόθευτο, η ανάλυση των δειγμάτων έδειξε ότι μόνο ένας στους δέκα αγοράζει

πραγματικά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

H ανάλυση που έγινε από το Εργαστήριο Χημείας – Τεχνολογίας Τροφίμων του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έδειξε ότι το 70% των δειγμάτων όχι

μόνο δεν πληρούσαν τους όρους του κανονισμού, αλλά θα μπορούσαν να

χαρακτηρισθούν και ως υποβαθμισμένα για την περιεκτικότητά τους σε φυσικά

αντιοξειδωτικά, όπως οι πολικές φαινόλες.