Ιδού η καταλυτική απάντηση στο αγωνιώδες ερώτημα «πόσοι εκσυγχρονιστές

χρειάζονται για να κόψουν μία κορδέλα»