Να αγοράσω σπίτι ή να περιμένω; Το δίλημμα αυτό απασχολεί χιλιάδες

υποψήφιους αγοραστές που επιθυμούν να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία με

δάνειο.

Οι υποψήφιοι δανειολήπτες καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε ένα εξαιρετικά θολό

τοπίο: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια πώς θα κινηθούν τα επιτόκια

αλλά και οι τιμές των ακινήτων στο επόμενο διάστημα. Γεγονός είναι πάντως ότι

σε αρκετές περιοχές παρατηρείται ήδη πτώση στις τιμές των ακινήτων, που

αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ σε άλλες οι τιμές έχουν

σταθεροποιηθεί. Από την άλλη πλευρά τα επιτόκια βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά

επίπεδα – τα χαμηλότερα ίσως των τελευταίων 40 ετών – και θεωρείται πιθανή μια

αύξησή τους στο μέλλον, η οποία εκτιμάται ότι θα προκαλέσει μείωση της ζήτησης

στην αγορά κατοικίας.

Το «κλειδί» για να απαντηθεί το δίλημμα των υποψήφιων αγοραστών κατοικίας

είναι η πορεία των επιτοκίων τους επόμενους μήνες, σε συνδυασμό με την εξέλιξη

των τιμών των ακινήτων.

Ορισμένες υποθέσεις σχετικά με την πορεία των τιμών των ακινήτων και των

επιτοκίων τους επόμενους μήνες, παρατίθεται στη συνέχεια. Είναι μια πυξίδα για

τους υποψήφιους αγοραστές ακινήτων, καθώς, ανάλογα με τους συνδυασμούς ανόδου

των επιτοκίων και πτώσης των τιμών των ακινήτων, προκύπτει όφελος ή ζημία για

όσους θα προχωρήσουν τώρα στην αγορά του σπιτιού που επιθυμούν ή την

αναβάλλουν για αργότερα.

H πτώση των τιμών στα ακίνητα, «εναντίον» της αύξησης των επιτοκίων

* Έστω ότι κάποιος θέλει να πάρει δάνειο 120.000 ευρώ και να τα

αποπληρώσει σε 20 χρόνια. Με το τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο 5,5% πληρώνει

σήμερα 825,46 ευρώ μηνιαία δόση. Σε περίπτωση ανόδου των επιτοκίων κατά 0,25

της μονάδας, αλλά ταυτόχρονης μείωσης των τιμών των κατοικιών κατά 5%, θα

πληρώνει μόλις 800,38 ευρώ τον μήνα. Δηλαδή θα πληρώνει μικρότερη δόση, αφού

θα χρειαστεί να δανειστεί λιγότερα χρήματα από την τράπεζα και αντί για

120.000 ευρώ θα πάρει δάνειο για 114.000 ευρώ (-5%). Φυσικά, όσο περισσότερο

υποχωρούν οι τιμές των ακινήτων, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για τον

υποψήφιο αγοραστή, αφού θα χρειάζεται να πάρει χαμηλότερο δάνειο και επομένως

να πληρώνει μικρότερη δόση.

* Εάν τα επιτόκια αυξηθούν κατά μισή μονάδα, αλλά παράλληλα πέσουν κατά

5% οι τιμές των κατοικιών, ο υποψήφιος αγοραστής θα πληρώνει 816,73 ευρώ

μηνιαία δόση, έναντι των 825,46 ευρώ που πληρώνει σήμερα. Επομένως και στην

περίπτωση αυτή ωφελείται εφόσον περιμένει, αντί να αγοράσει σήμερα.

* Εάν ωστόσο τα επιτόκια αυξηθούν κατά 0,75 της μονάδας (από 5,5% σε

6,25%) και οι τιμές των ακινήτων πέσουν μόνον κατά 5%, η αναμονή για αγορά

κατοικίας μπορεί να αποδειχθεί επιζήμια, αφού σε μια τέτοια περίπτωση ο

υποψήφιος αγοραστής θα πληρώσει υψηλότερη δόση σε σχέση με σήμερα. Το ύψος της

δόσης θα διαμορφωθεί σε 833,26 ευρώ έναντι 825,46 ευρώ. Για να έχει όφελος θα

πρέπει η άνοδος των επιτοκίων από 5,5% σε 6,5% να συνδυαστεί με μια πτώση των

τιμών στα ακίνητα κατά 8%, οπότε και η δόση θα διαμορφωθεί σε 823,11 ευρώ. Το

δάνειο που θα χρειαστεί να πάρει θα είναι για 110.400 ευρώ.

* Έστω ότι τα επιτόκια αυξάνονται κατά μία μονάδα, από το 5,5% στο

6,5%, αλλά η πτώση των τιμών στα ακίνητα είναι μόνο 5%. Τότε αυτός που

περίμενε να αγοράσει σπίτι θα ζημιωθεί αφού θα χρειαστεί να πληρώνει παραπάνω

δόση. H μόνη περίπτωση στην οποία θα ωφεληθεί είναι εφόσον οι τιμές των

κατοικιών υποχωρήσουν τουλάχιστον κατά 10%, οπότε αντί για 120.000 ευρώ θα

αρκεί να πάρει δάνειο 108.000 (-10%). H δόση για ένα τέτοιο δάνειο είναι

812,67 ευρώ, αντί για 825,46 ευρώ που θα πλήρωνε αν αγόραζε σπίτι σήμερα.

* Μεγάλο θα είναι το όφελος για τον υποψήφιο αγοραστή που θα αναβάλει

για αύριο την αγορά κατοικίας εφόσον τα επιτόκια αυξηθούν κατά 0,25 της

μονάδας και ταυτόχρονα οι τιμές των ακινήτων υποχωρήσουν κατά 15%. Σε μια

τέτοια περίπτωση θα ανταμειφθεί για την απόφασή του να περιμένει αφού η

μηνιάια δόση που θα πληρώσει θα είναι 716,13 ευρώ, για δάνειο 102.000 ευρώ,

έναντι 825,46 ευρώ που θα έδινε εάν αγόραζε το ίδιο σπίτι σήμερα. Θα έχει

επομένως ένα όφελος 109,3 ευρώ κάθε μήνα ή 13%.

* Στον αντίποδα θα υποστεί ζημιά εάν τα επιτόκια αυξηθούν κατά 1,25 της

μονάδας αλλά οι τιμές «πέσουν» μόλις κατά 5%. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η

μηνιάια δόση που θα αναγκαζόταν να καταβάλει θα έφτανε τα 866,81 ευρώ από

825,46 ευρώ που θα πλήρωνε αν είχε αγοράσει το σπίτι πριν από την αύξηση των

επιτοκίων και με τις σημερινές τιμές.