Το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο

Δήμαρχοι από 188 πόλεις μετέχουν στο 7ο Συμπόσιο Πόλεων Παγκόσμιας

Πολιτιστικής Κληρονομιάς οι εργασίες του οποίου άρχισαν χθες στη Ρόδο, η οποία

με τη μεσαιωνική της πόλη διατηρεί και σήμερα ζωντανή την ιστορία του

παρελθόντος. Και όλοι συζητούν με ειδικούς επιστήμονες ένα νέο μοντέλο

εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη διατήρηση και τη συντήρηση των ιστορικών

πόλεων. Χαιρετίζοντας το συμπόσιο, ο υπουργός Πολιτισμού Ευάγγελος Βενιζέλος

επισήμανε ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης εμφανίζονται δύο τάσεις, οι

οποίες εγκυμονούν δύο κινδύνους: η ισοπέδωση και η σύγκρουση των πολιτισμών.

Υπογράμμισε δε ότι «η δική μας απάντηση είναι η συγκρότηση ενός δικού μας

πολιτισμού των πολιτισμών».

H κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη αναφέρθηκε στον ρόλο της Unesco για την

προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, ενώ

ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός υποστήριξε ότι η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου

αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Στο συμπόσιο των δημάρχων, με θέμα την τουριστική ανάπτυξη ως μέσο αειφόρου

συντήρησης ιστορικών πόλεων, ο υπεύθυνος περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Christian Patermann υποστήριξε ότι «το 80% του πληθυσμού της Ευρώπης ζει σε

αστικές περιοχές, γεγονός που σημαίνει ότι η πολιτιστική κληρονομιά

εντοπίζεται σε αυτές».

Κατά τη διάρκεια του συμποσίου, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Γιώργος Γιαννόπουλος

υπέβαλε υποψηφιότητα για μία από τις έξι θέσεις του διοικητικού συμβουλίου και

θα διεκδικήσει την προεδρία του Οργανισμού Πόλεων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πρόεδρος του Οργανισμού είναι τώρα ο δήμαρχος του Τολέδου Jose Manuel Molina

Garcia, ο οποίος στην ομιλία του επισήμανε τη μεγάλη συμμετοχή στο συμπόσιο,

κάτι που τον κάνει – όπως είπε – να αισθάνεται αισιόδοξος για το μέλλον των

πόλεων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.