Επιχείρηση «τακτοποίησης», που αφορά 55 εκατ. στρέμματα δασικών

εκτάσεων και περιοχών σε όλη τη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, με βάση νομοσχέδιο

του υπουργείου Γεωργίας.

Το πράσινο φως για ένα θέμα που καίει, καθώς «αφορά διαχωρισμό δασών από

δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις (που είναι και το κρίσιμο στοιχείο), θα

εξαρτηθεί από την αυριανή συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασικό κορμό του θεσμικού πλαισίου αποτελεί το

νομοσχέδιο που είχε προετοιμαστεί από καιρό στο υπουργείο Γεωργίας.

Βασικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό δασών και δασικών εκτάσεων αναδεικνύονται

οι αεροφωτογραφίες του 1945 και σε πρώτη φάση δεν φαίνεται να υπάρχει γενική

ρύθμιση για όλους τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

H αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων αυτών, τονίζεται, θα είναι κατά περίπτωση και

με βάση προκαθορισμένα (στο νόμο) κριτήρια (κοινοτικά, οικονομικά, περιπτώσεις

ομογενών κ.λπ.).

Σχετικά με την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των χρήσεων γης σε όλη την

επικράτεια ταυτοχρόνως, φαίνεται να ανακύπτει πρόβλημα που συνδέεται με την

ουσιαστική αδυναμία εναρμόνισης της ισχύουσας νομοθεσίας (N. 998/79) με το

άρθρο 24 του Συντάγματος (που τροποποιήθηκε με την τελευταία αναθεώρηση).

Όπως φαίνεται, επικρατεί η άποψη ως κριτήριο χαρακτηρισμού μη δασικών εκτάσεων

να είναι, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη 18-20 δέντρων με διαπίστωση των σχετικών

στοιχείων σε «ενιαία φυσική έκφραση» σε έκταση άνω των 100 στρεμμάτων.

Μεταξύ των προτεινομένων στο θεσμικό πλαίσίο όπως εξελίσσεται, προβλέπονται:

– Δικαίωμα αποχαρακτηρισμών και κατάτμησης σε οικοπεδικές εκτάσεις που

υπερβαίνουν τα 130. 000 στρέμματα (από τον Υμηττό μέχρι τη Βάρη).

– Δυνατότητα ανοικοδόμησης ή νομιμοποίησης «υπαρχόντων δεδομένων» (με βάση τις

αεροφωτογραφίες του 1945) ακόμα και σε περιοχές αναδασωτέες στην Αττική

(Πεντέλη, Πάρνηθα κ.λπ.) αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Υποστηρίζεται, προκειμένου για αναδασώσεις, ότι η «ορίζουσα ρύθμιση» που

εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα έχει οδηγήσει και σε απαγορεύσεις στην ευρύτερη

ζώνη.

– Με τον νόμο προτείνεται να αντιμετωπιστούν τελεσίδικες αποφάσεις

κατεδαφίσεων.

Σημειώνεται ότι υπό δασική προστασία, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα είναι

78 εκατ. στρέμματα. Από αυτά το αμιγές δάσος υπολογίζεται σε 18-22 εκατ.

στρέμματα και τα υπόλοιπα είναι δασικές εκτάσεις (40 εκατ. στρέμ.) και

βοσκότοποι (15 εκατ. στρέμ.).

* Με βάση προτάσεις των δασικών υπηρεσιών έχει διατυπωθεί άρθρο που

αφορά εκτάσεις που είχαν καταστραφεί από πυρκαγιά ή άλλη αιτία πριν από την

ισχή του Συντάγματος του 1975.

Διατυπώνεται πρόβλεψη για αποχαρακτηρισμό των εκτάσεων αυτών εφόσον κρίνεται

ότι «προήγαγαν και συνεχίζουν να προάγουν την εθνική οικονομία και εξυπηρετούν

το δημόσιο συμφέρον».

* Προβλέπεται τίμημα (10% της πραγματικής αξίας) για εκτάσεις που

βρίσκονται σε γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση και κατέχονται από κατά

κύριο επάγγελμα γεωργούς ή κτηνοτρόφους.

* Ρυθμίζονται με ανταλλαγές προσωρινές ή οριστικές παραχωρήσεις δασικών

εκτάσεων (με διατάξεις νόμων των 1924, 1928, 1929 και 1937).

Τι θα γίνει με τους συνεταιρισμούς

Προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για οικοδομικούς συνεταιρισμούς αφορούν

τα εξής:

1. Οριστικά συμβόλαια αγοράς ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων από

οικοδομικούς συνεταιρισμούς που συνετάγησαν, μέχρι την έναρξη του ισχύοντος

νόμου, θεωρούνται ισχυρά. Αν η κατά τα ανωτέρω αγορά έγινε εκτός της

προθεσμίας με συμβολαιογραφικά προσύμφωνα, επιτρέπεται η σύνταξη οριστικών

συμβολαίων.

2. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η οικιστική αποκατάσταση των

μελών του οικοδομικού συνεταιρισμού, τότε ο συνεταιρισμός μπορεί, για την

υλοποίηση του σκοπού αυτού, να ανταλλάξει το δάσος ή τη δασική έκταση, των

οποίων είναι ιδιοκτήτης, με ίσης αξίας τυχόν διαθέσιμες δασικές εκτάσεις,

καθώς και με γεωργικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις. H ανταλλαγή αυτή εγκρίνεται

με απόφαση του υπουργείου Γεωργίας και δεν θα έχει στρεμματική αντιστοίχηση.

Στην περίπτωση που η έκταση αυτή ανήκει σε άλλο φορέα του Δημοσίου, τότε η

ανταλλαγή εγκρίνεται και συνυπογράφεται και από τον συναρμόδιο υπουργό.