ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. Το ανήσυχο στριφογύρισμα στο κρεβάτι (καθ.). 2. Αρχαίοι

κάτοικοι της Λοκρίδας. 3. Ως πρώτο συνθετικό εκφράζει το πολύ. –

Αγγλικό σύμφωνο. 4. Από τα τέσσερα… δύο. – Εμφανίζονται σε αφθονία.

5. Δεν πέτυχε τη μεγάλη διάκριση στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ. 6.

Όμοια γράμματα. – Γη ή τόπος για τους λατινομαθείς (αντίστρ.). 7.

Διαφέρουν και ως προς την ουρά τους. 8. Αναφέρεται και για τους ρόλους

(γεν.). 9. Ποσοτικό επίρρημα. – Προσφέρεται και παγωμένο.

ΚΑΘΕΤΑ:

1. Γίνεται συχνά πολύ κουραστική. 2. H δεύτερη τάξη των πολιτών

στην αρχαία Αθήνα (γεν.). – Βυζαντινή μουσική νότα. 3. Μορφή της

αμερικανικής λογοτεχνίας. – Ό,τι και το 9 α’ οριζόντια. 4. Δεσποτική

εξουσία. 5. Εκφράζει και προϋπόθεση. – Τόσα χρόνια έζησε ο Σολωμός

(αντίστρ.). – Πρόθεση με απόστροφο. 6. Διάκριση και του αέρα. 7.

Διάκριση λυρικού δράματος. 8. Σκακιστικό σύμβολο. – Τα αρχικά διεθνούς

οργανισμού. – Ομόηχα φωνήεντα. 9. Απαραίτητος σε κάθε στρατιωτική

μονάδα.

ΛΥΣΗ (22/9/2003):

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΕΓΑΛΗΣΙΑ 2. ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 3. ΣΙΝΑ – ΟΣΛΟ

4. ΣΤΑΦΙΣ 5. ΑΡΤΟΣ – ΙΣΑ 6. ΛΟΙΣΘΙΑ 7. ΠΙ – ΜΕΙΟΝ

8. ΝΕΛΣΟΝ – ΦΑ 9. ΑΣΕ – ΣΑΧΗΣ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΕΣΣΑΛΙΝΑ

2. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 3. ΓΙΝΑΤΙ – ΛΕ 4. ΑΤΑΦΟΣ 5. ΛΑ –

ΙΣΘΜΟΣ 6. ΣΟΦΗ – IENA 7. ΣΙΣ – IAI 8. ΙΟΛΗΣ – ΟΦΗ

9. ΑΣΟ – ΑΝΝΑΣ.