Δημήτρης Ψυχογιός:

(ο αρθρογράφος, με αφορμή τη Χάρτα Σύγκλισης)

«H ανάγκη της σύγκλισης είναι προφανής. Αλλά, αν δεν εντοπίσουμε τι φταίει για

την απόκλιση, θα γίνει δυνατή η σύγκλιση; Είναι αλήθεια, φυσικά, το είπε και ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας προ ημερών, και το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι όσοι

είμαστε άνω των 40-50 ετών: ποτέ η χώρα μας δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση.

Αλλά αυτό το «πολύ καλό» δεν είναι αρκετό: για τούτο και το να υπολογίσουμε τι

θα κοστίσει η άνοδος της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς την προσεχή

πεντηκονταετία, μου φαίνεται πολύ λιγότερο σημαντικό από το να κατανοήσουμε τι

συνέβη στη χώρα μας την προηγούμενη πεντηκονταετία. Αλλά ίσως αυτό το

τελευταίο να είναι ακόμη πιο καταθλιπτικό και για τούτο το αποφεύγουμε».

(«Το Βήμα»)