Διορθωτικές τάσεις επικράτησαν στην ελληνική αγορά και αυτή την εβδομάδα, με

μειωμένο όμως όγκο συναλλαγών. Ιδιαίτερες πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της

μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες σχετίζονται με την αναδιάρθρωση

των διεθνών δεικτών FTSE από τις 22/9. Συγκεκριμένα, μετοχές μεσαίας

κεφαλαιοποίησης θα διαγραφούν από τον δείκτη FTSE EUROMID και θα

συμπεριληφθούν στον δείκτη FTSE Small Cap, ενώ στον δείκτη FTSE Eurotop 300

παραμένουν οι ETE, ΟΤΕ, 3E, ΔΕΗ, COSMOTE, ΟΠΑΠ και VODAFONE.

Ο διεθνής οίκος Moody’s προβλέπει για την ελληνική οικονομία στα επόμενα δύο

χρόνια ισχυρό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, πληθωρισμό και δημόσιο χρέος σε επίπεδα

υψηλότερα από τα μέσα ευρωπαϊκά και επισημαίνει την ανάγκη για διαρθρωτικές

αλλαγές. Στον τραπεζικό κλάδο διαφαίνονται καλές προοπτικές, λόγω πιστωτικής

επέκτασης των νοικοκυριών, αν και αναφέρεται επιφυλακτικότητα σχετικά με την

ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων.

Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε πως από τις 22/9 μειώνει τα

τιμολόγια της υπηρεσίας ADSL (γρήγορο Internet) προκειμένου να ενισχύσει τη

χρήση από το ευρύτερο κοινό. Επίσης, τρεις εταιρείες (συμπεριλαμβανομένης της

COSMOTE) κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής σε δημοπρασία για την απόκτηση άδειας

κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο (σήμερα δραστηριοποιείται μία εταιρεία).