Τετρακόσια τριάντα Τμήματα των 33 Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (AEI – TEI) όλης

της χώρας ετοιμάζονται να υποδεχθούν τις επόμενες ημέρες τους 80.000 νέους

φοιτητές. «TA NEA» στην προσπάθειά τους να διευκολύνουν τους πρωτοετείς

παρουσιάζουν σήμερα έναν χρήσιμο οδηγό για τη φοιτητική μέριμνα σε όλα τα AEI

– TEI της χώρας. Στον οδηγό παρουσιάζονται αναλυτικά τα πάντα για τη στέγαση,

τη σίτιση και την περίθαλψη των φοιτητών ανά Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό Ίδρυμα.