Χορόσκιοϊ. Γιορτή για τον Ελληνικό Στρατό (Φωτογραφικό Αρχείο Κέντρου

Μικρασιατικών Σπουδών – αδημοσίευτη φωτογραφία)

Δεκαπέντε μέρες μετά την απόβαση στη Σμύρνη ο Ελληνικός Στρατός έχει καταλάβει

ολόκληρη την περιοχή, η οποία αργότερα με τη Συνθήκη των Σεβρών επιδικάσθηκε

στην Ελλάδα. Τότε αρχίζει η δράση τουρκικών άτακτων σωμάτων κατά των ελληνικών

δυνάμεων, αλλά ο Ελληνικός Στρατός παραμένει κύριος της κατάστασης. Στη

μεταπολεμική Ευρώπη στο μεταξύ, νέα πολιτικά σχήματα και προπάντων νέες

συμμαχίες διαγράφονται, ενώ τα νικημένα κράτη επωφελούνταν από τη σύγχυση που

βασιλεύει ανάμεσα στους Συμμάχους και κυρίως από τον αγγλογαλλικό ανταγωνισμό

στη Μέση Ανατολή.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο Παρίσι διακρίνεται ανάμεσα στους Συμμάχους που

διαπραγματεύονται τους όρους της ειρήνης. Το μεγάλο του κύρος, αλλά και οι

πολιτικοί και διπλωματικοί του χειρισμοί συμβάλλουν στην προώθηση των εθνικών

συμφερόντων, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς που ο ίδιος έχει συλλάβει. Ο Κρητικός

πολιτικός είναι πλέον, «ο κ. Βενιζέλος», και αναγνωρίζεται ως ένας από τους

κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες.

Στις 14 Νοεμβρίου 1919 με τη Συνθήκη του Νεϊγύ, η Βουλγαρία απομακρύνεται από

το Αιγαίο. Ο Ελληνικός Στρατός αφού κατέλαβε το τρίγωνο της Ξάνθης, προελαύνει

στην Ανατολική Θράκη. Συντρίβει εύκολα το εθνικιστικό κίνημα του Τούρκου

συνταγματάρχη Τζαφέρ Ταγιάρ, ενώ ο Βενιζέλος αποσπά την άδεια των Συμμάχων και

ο Ελληνικός Στρατός καταλαμβάνει την Ανατολική Θράκη μέχρι την Τσατάλτζα… H

Ελλάδα εκτεινόταν κατ’ αυτόν τον τρόπο στα παράλια του Εύξεινου Πόντου και της

Προποντίδας, έφθανε στα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης.