Από τις 8 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου πρέπει να καταθέσουν τα

δικαιολογητικά τους όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Κρατικού

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου B2 (καλή γνώση) στα Αγγλικά, Γαλλικά,

Γερμανικά και Ιταλικά, που θα διεξαχθούν στις 22-23 και στις 29-30 Νοεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να

υποβάλουν στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Μια φωτογραφία σε μικρό μέγεθος, παράβολο Δημοσίου 30 ευρώ και έντυπο αίτησης

που χορηγείται επιτόπου. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των εξετάσεων θα

ανακοινωθούν μετά τις 10 Νοεμβρίου.