Επειδή με τον τρόπο αυτό δεν ασκούνται στα καράβια μεγάλες πιέσεις που θα

μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ρωγμές. Οι ναυτικοί άρχισαν να κάνουν τα

φινιστρίνια στρογγυλά στα τέλη του 19ου αιώνα. Παλιότερα, όπως όλοι θυμούνται

από ταινίες στην τηλεόραση, τα πολεμικά ιστιοφόρα είχαν στο πλάι τετράγωνα

πορτάκια απ’ όπου ξεπρόβαλαν τα κανόνια. Κάποια στιγμή όμως κατάλαβαν ότι οι

γωνίες στα φινιστρίνια είχαν την ιδιότητα να συγκεντρώνουν μεγάλες πιέσεις,

όταν μάλιστα ο καιρός ήταν φουρτουνιασμένος. Οι πιέσεις προκαλούσαν σιγά σιγά

ρωγμές στο σώμα του σκάφους και βεβαίως αστάθεια στην πλεύση. Ο κ. Ιωάννης

Γεωργίου, αεροναυπηγός, μηχανολόγος μηχανικός, επίκουρος καθηγητής στο ΕΜΠ,

λέει στα «NEA» ότι οι ορθές γωνίες στα φινιστρίνια δέχονται μεγάλα φορτία

δυνάμεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται μέσα στο υλικό μια σειρά

άλλων δυνάμεων που τείνουν να αλλοιώσουν τη μορφή της κατασκευής, προκαλώντας

έτσι σοβαρές βλάβες. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αρχή της Μηχανικής των

Θραύσεων. Για τον λόγο αυτό τα φινιστρίνια κατασκευάζονται στρογγυλά, ώστε οι

πιέσεις από τα φορτία των δυνάμεων να μην επικεντρώνονται στις τέσσερις γωνίες

αλλά να κατανέμονται στο σώμα του σκάφους ισομερώς.