Χρυσόστομος:

(ο Μητροπολίτης Ζακύνθου, στον Φλας, για επίσκεψη του

Πατριάρχη στο νησί)

«Παρά την πίεση την οποία άσκησαν κάποιοι ανοήτως φερόμενοι και σκεπτόμενοι να

μην έρθουν και να τους εμποδίσουν, ισχύει το αγιογραφικό, ότι πολλοί οι

κλητοί, ολίγοι οι εκλεκτοί. Επομένως οι εκλεκτοί θα είναι στη Ζάκυνθο. Θα

είναι πάνω από 30 οι δεσποτάδες».


Στέλιος Παπαθεμελής:

(ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ προς τον υπουργό κ. Γ. Πασχαλίδη για

παρέμβασή του που θεωρήθηκε ως κίνηση υπέρ του Αρχιεπισκόπου)

«Να φροντίζεις να ρίχνεις νερό στις όποιες φωτιές με την Εκκλησία και όχι

λάδι».


Γιώργος Πασχαλίδης:

(ο υπουργός απαντά στη νουθεσία…)

«Υπάρχουν και εκσυγχρονιστές που πιστεύουν στην πίστη».


Στέλιος Παπαθεμελής:

(… και ο βουλευτής ανταπαντά – όλα από τον «Αγγελιοφόρο»)

«Οι άγιοι στους ουρανούς θα συναντήσουν πολλούς αθέους».