ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. Ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος της βιολογίας. 2. Ο

αναφερόμενος σε ασιατικό κράτος. 3. Γάλλος… φίλος. – Πρωτεύουσα

κράτους της Βαλτικής. 4. Χαρακτηρίζονται και τρυφερά. – Μορφή της

αμερικανικής λογοτεχνίας. 5. Καταστρέφουν το σφρίγος (γεν.). – Κόρη του

Βύρωνα. 6. Ο κυριότερος παραπόταμος του Δούναβη. – Αρχαίο… λιοντάρι.

– Γαλλικός νομός. 7. Από μία γενική ακολουθείται. – Τίτλος ποιήματος

του Καβάφη. 8. Στους θεούς αυτούς ανήκε και η Εκάτη. 9. Συχνά

απαντά έτσι ένας πολιτικός.

ΚΑΘΕΤΑ:

1. Πόλη της Μακεδονίας. 2. Ένα από τα κύρια πρόσωπα της

τραγωδίας του Ευριπίδη «Ανδρομάχη». 3. Διάκριση μυθικής νύμφης. –

Άφωνη… Σαχάρα. 4. Σύμβολο των αλχημιστών. – Σώθηκε από μία καταστροφή

(αντίστρ.). – Στον αιώνα αυτόν έγινε ο Κριμαϊκός Πόλεμος (αντίστρ.). 5.

Το ναυάγιό του είχε συγκλονίσει. 6. Αρχικά που ενδιαφέρουν πολλούς. –

Υποδιαίρεση ξένου νομίσματος. 7. Απαιτούν επιδεξιότητα. – Διεθνής

ακτογραφικός όρος. 8. Πρωτόγονο άροτρο από ξύλο. 9. Βυζαντινά νομοθετήματα.

ΛΥΣΗ (31/7/2003):

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 2. ΑΤΟΝΙΑ – ΑΠ 3. PIMA – ANIA

4. AM – ΕΛΕΑ 5. ΒΩΜΟΙ – ΑΦΗ 6. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 7.

ΝΗΣΤΕΙΑ 8. ITEA – ΜΙΛΙ 9. ΑΙΣ – ΛΙ – IA. ΚΑΘΕΤΑ: 1.

KAPABANIA 2. ΑΤΙΜΩΡΗΤΙ 3. ΡΟΜ – ΜΙΣΕΣ 4. ANA – ΟΣΤΑ

5. II – EITE 6. ΒΑΑΛ – EIMI 7. NEAPAI 8. ΚΑΪΑΦΑ – ΛΙ

9. ΗΠΑ – H ΣΚΙΑ.