Την επιτήρηση για 15 εισηγμένες εταιρείες και μέτρα για τον περιορισμό των
ανοικτών πωλήσεων μετοχών που προκαλούν πιέσεις στις τιμές της Σοφοκλέους,
αποφάσισε χθες το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου.


Επίσης, έστειλε επιστολή στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ζητώντας να
επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για 80 εταιρείες, οι οποίεες,
σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, έχουν ανέλεγκτες χρήσεις
πριν από το 1998.


Οι εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες εισάγονται σε καθεστώς επιτήρησης, είναι οι
εξής:


* ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε., ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. -DELONGHI (ζημιογόνα αποτελέσματα σε τρεις
συνεχείς χρήσεις χωρίς ενδείξεις για σημαντική μείωση ζημιών και για ανάκαμψη
της κερδοφορίας).


* ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε., DATAMEDIA Α.Ε., LOGIC
DATA INFORMATION SYSTEMS Α.Ε., SPACE HELLASA Α.Ε., ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΒΕΤΕ,
PLIAS ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (περιπτώσεις με αρνητικά αποτελέσματα την
τελευταία χρήση μεγαλύτερα από τα κέρδη της χρήσεως που προηγήθηκε και
μεγαλύτερα από το 20% του κύκλου εργασιών τους)


* ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ, ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ (στη χρήση 2002 παρουσιάζουν
ζημιογόνα αποτελέσματα μεγαλύτερα από αυτά της προηγούμενης χρήσης και άνω του
20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας χωρίς να έχουν δρομολογηθεί οι
διαδικασίες ανάκαμψης). Επίσης, για την εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Ε.
επισημαίνεται από το Χρηματιστήριο ότι αν ληφθούν οι σημειώσεις των ορκωτών
ελεγκτών τότε οι ζημίες αυξάνονται κατά 3,6 εκατ. ευρώ.


* OLYMPIC CATERING Α.Ε. (στη χρήση 2002 παρουσιάζει ζημιογόνα
αποτελέσματα μεγαλύτερα από αυτά της προηγούμενης χρήσης και άνω του 20% του
κύκλου εργασιών της εταιρείας, ενώ παράλληλα η εταιρεία έχει επιβαρημένο
δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια χωρίς η εταιρεία να έχει προγραμματίσει αύξηση
με καταβολή μετρητών).


* Ν. ΓΚΑΛΗΣ Α.Ε., ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΕΡΑ Ν.Σ. Α.Ε. (χαμηλή
παραγωγική δραστηριότητα και παρουσιάζουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 3 εκατ.
ευρώ). Το Χρηματιστήριο διευκρινίζει ότι σε αυτό το κριτήριο εμπίμπτουν και οι
εταιρείες Κεραμεία και Τασόγλου.


Σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αποφάσισε να μην
τεθούν σε καθεστώς επιτήρησης οι εταιρείες ΛΑΜΨΑ Α.Ε., ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
Α.Ε., ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. και ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. Εξηγώντας τους λόγους, το Χρηματιστήριο
αναφέρθηκε κυρίως σε χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων τους και σε
επιχειρηματικές κινήσεις για αναδιάρθρωση.


Επίσης, στο πλαίσιο των ελέγχων των οικονομικών στοιχείων, το Χρηματιστήριο
έστειλε 82 επιστολές σε εισηγμένες εταιρείες και μέχρι στιγμής έχουν απαντήσει
οι 66. Από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των εισηγμένων προέκυψε ότι
79 εταιρείες σημείωσαν ζημίες το 2002. Τέλος, αναφέρεται ότι η εταιρεία
ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ Α.Ε. δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη ισολογισμό της χρήσης 2002 για
τεχνικούς λόγους που προέκυψαν με την καταστροφή του εργοστασίου της Αθήνας
λόγω της πυρκαγιάς.


Στο μεταξύ, η διοίκηση του Χρηματιστηρίου ενέκρινε χθες πέντε μέτρα, με τα
οποία γίνεται πιο ακριβός ο δανεισμός μετοχών για ανοικτές πωλήσεις στη
Σοφοκλέους. Τα μέτρα είναι τα εξής:


1. Το επιτόκιο δανεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το euribor
(επιτόκιο δανεισμού ευρώ διάρκειας τριών μηνών). Μέχρι σήμερα το επιτόκιο
διαμορφωνόταν βάσει της προσφοράς και της ζήτησης και μπορούσε να πέσει κάτω
από το επιτόκιο του ευρώ.


2. Το Χρηματιστήριο Παραγώγων θα δανείζει το πολύ το 75% των μετοχών
που έχει στο καλάθι του, καθώς αυξάνεται το ποσοστό των αποθεμάτων σε 25% από
20% που είναι σήμερα.


3. Αυξάνονται οι προμήθειες σε 0,03% από 0,015% επί της αξίας
συναλλαγών.


4. Σταδιακή αύξηση σε 150% (από 117% που είναι σήμερα) του περιθωρίου
ασφάλισης (το ποσό της εγγύησης για δανεισμό μετοχών).


5. Αυξάνεται το ημερήσιο όριο ανά επενδυτή για δανεισμό μετοχών από
0,025% σε 0,03% (επί του συνολικού αριθμού των μετοχών μιας εισηγμένης).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από