Λέτε να δούμε κάποια στιγμή στις προθήκες των βιβλιοπωλείων ένα πόνημα με την

υπογραφή του κ. Κ. Λαλιώτη; Χμμ, μην το αποκλείετε εντελώς – ο γραμματέας του

ΠΑΣΟΚ θέλει να διοχετεύσει κάπως τη διαρκή οργή του για την υπόθεση Mayo…

Έτσι, λοιπόν, κάποιοι από τους συνεργάτες του προτείνουν στον κ. Κ. Λαλιώτη να

εκδώσει σε βιβλίο όλα εκείνα τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του για την

υπόθεση αυτή. Από την οποία θεωρεί ότι ο ίδιος βγήκε «πολιτικά, ηθικά και

ιστορικά» δικαιωμένος. Λέτε να θελήσει να δικαιωθεί και… εκδοτικά;