Την 7η θέση μεταξύ 18 χωρών καταλαμβάνει η χώρα μας στη λίστα των 500 ταχύτερα

αναπτυσσομένων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του οργανισμού Growthplus για το 2002, σήμερα

27 ελληνικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες

επιχειρήσεις της Ευρώπης, έχοντας καταφέρει να δημιουργήσουν μέσα στην

τελευταία πενταετία 10.000 νέες θέσεις εργασίας.

Οι 27 ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι Μαΐλλης, Follie Follie, Inform Λύκος,

Αλουμίλ Μυλωνάς, ΒΕΤΑΝΕΤ ΔΙΕΚΑΤ, Ελμέκ Σπορτ, Πλαίσιο Computers, Αθηνά,

Μπάμπης Βωβός, Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, Εικόνα και Ήχος, Προμότα Ελλάς,

Veterin, European Dynamics, Βαρβέρης Moda Bagno, Archetypon, Διαμαντής

Μασούτης Σούπερ Μάρκετ, Ευροχαρτική, Fokas, Ipirotiki Software &

Publications, Profile Group, Mellon Technologies, Νομική Βιβλιοθήκη, Pente,

Protecta και Th. Nitsiakos.