Βραδεία ανάκαμψη της οικονομίας της ευρωζώνης, αλλά και εξασθένηση των

πληθωριστικών κινδύνων, διαπιστώνει ο κ. Λουκάς Παπαδήμος, αντιπρόεδρος της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα «Il Sole 24 Ore»

υπογράμμισε ότι αναμένει την ανάκαμψη της οικονομίας της ευρωζώνης στα τέλη

του 2002 και στις αρχές του 2003 και τόνισε ότι η πρόσφατη ενίσχυση του ευρώ

στις αγορές συναλλάγματος αντανακλά τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας.

Παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων από

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω της εξασθένησης του κινδύνου ανόδου του

πληθωρισμού: «Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι οι παράγοντες

κινδύνου σχετικά με τη σταθερότητα των τιμών έχουν εξισορροπηθεί.

Επιπλέον τόνισε ότι η σταδιακή πτώση του πληθωρισμού θα ενισχύσει την

αγοραστική δύναμη των καταναλωτών της ευρωζώνης.

Παρ’ όλα αυτά επεσήμανε ότι υπάρχουν τρεις απειλές για την ανάπτυξη στον

ορίζοντα της οικονομίας της ευρωζώνης: η πτώση των τιμών των μετοχών, η οποία

μπορεί να πλήξει τις επενδύσεις και την κατανάλωση, η αβεβαιότητα για τις

τιμές του πετρελαίου και η δραδύτερη της προβλεπόμενης ανάπτυξη της

αμερικανικής οικονομίας.

Τέλος, επιβεβαίωσε την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο Σύμφωνο

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, λέγοντας ότι αποτελεί το σωστό μείγμα

δημοσιονομικής πειθαρχίας και ευελιξίας των προϋπολογισμών.