Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη αυτή τη φορά 1.155 αποφοίτων ΤΕΙ ολοκλήρωσε
και απέστειλε για εκτύπωση στο Εθνικό Τυπογραφείο το ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη
αναμένεται να δημοσιευτεί τις προσεχείς ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
οπότε και θα διατίθεται προς πώληση στους ενδιαφερομένους από το Εθνικό
Τυπογραφείο και τα παραρτήματά του, καθώς και από τα αρμόδια γραφεία των
Νομαρχιών, Επαρχείων και Περιφερειών. Ακολούθως θα καθοριστεί από το ΑΣΕΠ και
η εικοσαήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.


Οι θέσεις αφορούν τακτικό προσωπικό και θα καλυφθούν με τη διαδικασία της
σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την οποία βασικό κριτήριο επιλογής αποτελεί
ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών των υποψηφίων. Για πολλές, όμως, από αυτές
ζητούνται και πρόσθετα προσόντα, όπως γνώση ξένων γλωσσών και προγραμμάτων
Η/Υ, ανάλογη εμπειρία, κ.ά., τα οποία σε άλλες περιπτώσεις τίθενται ως
υποχρεωτικά και σε άλλες ως προαιρετικά. Πάντως τις περισσότερες από αυτές
μπορούν να τις διεκδικήσουν με αξιώσεις και υποψήφιοι που διαθέτουν μόνο τον
βασικό τίτλο σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα) και ­ κατά δήλωσή τους ­ γνωρίζουν
χειρισμό Η/Υ.


Η υποβολή των αιτήσεων


Απευθείας στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους όσοι
ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής. Μαζί με την αίτηση θα
πρέπει να συνυποβάλουν αντίγραφό αυτής και παράβολο 1.000 δρχ. από Δημόσιο
Ταμείο. Όλα αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε φάκελο μεγέθους Α4 και να
αποσταλούν στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, εντός της εικοσαήμερης
προθεσμίας που αναμένεται να καθοριστεί τις επόμενες ημέρες. Στον φάκελο θα
πρέπει να αναγραφούν τα ακόλουθα: Προκήρυξη: 6/5Κ/2001, ΑΣΕΠ, Ταχυδρομική
Θυρίδα: 13666, Ταχυδρομικό Γραφείο Μητροπόλεως, Αθήνα: Τ.Κ. 10310.


Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προμηθευτούν το έντυπο της
αίτησης 2Κ και να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τα τετραγωνίδια αυτής που αφορούν:
α') αριθμό ταυτότητας, β') ημερομηνία γεννήσεως, γ') τίτλο σπουδών, δ') βαθμό
τίτλου σπουδών, ε') έτος κτήσης τίτλου σπουδών, στ') εμπειρία, ζ') άδεια
άσκησης επαγγέλματος και η') αυξημένο όριο ηλικίας.


Η άριστη ή η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή
ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας θα πρέπει να σημειωθεί στη θέση 11α, ενώ η γνώση
χειρισμού Η/Υ στη θέση 11β. Οι υπαγόμενοι στην παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν.
2768/1999 (σύζυγος ή τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της
7ης Σεπτεμβρίου 1999) θα πρέπει να το δηλώσουν στη θέση 11γ.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ


* Δήμος Αγίου Δημητρίου: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Αγίων Αναργύρων: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών
μηχ/κών 2.


* Δήμος Αθηναίων: ΤΕ19 πληροφορικής 5.


* Δήμος Αιγάλεω: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Δήμος Αλίμου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 2, ΤΕ5 τεχν/γων
τοπογράφων μηχ/κών 2.


* Δήμος Αμαρουσίου: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών
1, ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Δήμος Βριλησσίων: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών
1.


* Δήμος Βύρωνος: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Ηλιουπόλεως: ΤΕ19 πληροφορικής 2.


* Δήμος Ηρακλείου: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Κηφισίας: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Μεταμορφώσεως: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν. πολιτικών μηχ/κών
2.


* Δήμος Μοσχάτου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 2.


* Δήμος Νέας Ερυθραίας: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Νέας Ιωνίας: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών
1.


* Δήμος Νέας Σμύρνης: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 2.


* Δήμος Νέας Φιλαδελφείας: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών
μηχ/κών 1, ΤΕ4 τεχ/γων. ηλεκτ/γων μηχ/κών 1.


* Δήμος Νέας Χαλκηδόνος: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Παλαιού Φαλήρου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ4 τεχν/γων
μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Δήμος Παπάγου: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Περιστερίου: ΤΕ19 πληροφορικής 2, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών
μηχ/κών 2, ΤΕ4 τεχν/γων ηλεκτ/γων μηχ/κών 4, ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών
3.


* Δήμος Φιλοθέης: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Χαλανδρίου: ΤΕ19 πληροφορικής 2.


* Ε.Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς (Ν.Δ. Αθηνών): ΤΕ ηλεκτρ/γων
μηχ/γων μηχ/κών 20, ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 9, ΤΕ μηχ/κών αυτοκ/των 6, ΤΕ
πληροφορικής Η/Υ 6, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών - δομικών έργων 14, ΤΕ τεχνολόγων
τροφίμων 2, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 8.


* Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΚΑΔΗΠ) Δ. Περιστερίου:
ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Περιφέρεια Αττικής (Αθήνα): ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογράφων) 1.


* Πνευματικό Κέντρο Δ.Ν. Ψυχικού: ΤΕ4 τεχν/γων ηλεκτ/γων μηχ/κών
1.


* Υπουργείο Γεωργίας (Κεντρική Υπηρεσία): ΤΕ5 τεχνολόγων ιχθυοκομίας -
αλιείας 8, ΤΕ9 πληροφορικής 8.


* Υπουργείο Δικαιοσύνης (Κεντρική Υπηρεσία): ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών
(τοπογράφων) 1.


* Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΑ): ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών
(ηλεκτρολογίας) 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (ηλεκτρονικής) 1, ΤΕ τεχνολογικών
εφαρμογών (μηχανολογίας) 1.


* Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΝ): ΤΕ πληροφορικής (πληροφορικής) 2, ΤΕ
τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογράφων) 1.


* Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΣ): ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών
(ηλεκτρολογίας) 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (ηλεκτρονικής) 2, ΤΕ τεχνολογικών
εφαρμογών (μηχανολογίας) 2.


* Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος):
ΤΕ πληροφορικής (πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών):
ΤΕ πληροφορικής 3.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη
Ελλάδος):
ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εφορεία Αιγινητείου Νοσοκομείου)
: ΤΕ τεχνολογικών
εφαρμογών - ηλεκτρολόγων 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εφορεία Αρεταίειου Νοσοκομείου): ΤΕ
τεχνολογίας τροφίμων 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (ιατρικών οργάνων) 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών):
ΤΕ19 πληροφορικής 3.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο):
ΤΕ πληροφορικής (πληροφορικής) 2, ΤΕ πληροφορικής (υπολ.
συστημάτων) 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών):
ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών):
ΤΕ πληροφορικής 2, ΤΕ τεχνολόγων ηλεκτρολόγων 1, ΤΕ τεχνολόγων
μηχανολόγων 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Πάντειο Πανεπιστήμιο):
ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Σιβιτανίδειος): ΤΕ
πληροφορικής 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών πολιτικών - δομικών έργων 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΤΕΙ Αθηνών): ΤΕ
πληροφορικής (πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Εξωτερικών (Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού): ΤΕ
πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 20, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τεχνολόγων δομικών έργων) 5, ΤΕ
τεχνολογικών εφαρμογών (τεχνολόγων ηλεκτρολόγων) 2, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών
(τεχνολόγων μηχανολόγων) 2.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΟΑΕΕ-ΤΣΑ): ΤΕ
πληροφορικής (πληροφορικής) 2.


* Υπουργείο Εργρασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ): ΤΕ τεχνολόγων
(ηλεκτρονικής) 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΟΕΚ): ΤΕ19 πληροφορικής
(hardware) 1, ΤΕ19 πληροφορικής (software) 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ταμ. Συν.
Προσωπικού ΗΣΑΠ): ΤΕ πληροφορικής (πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο): ΤΕ
ηλεκτρολόγων 1, ΤΕ πληροφορικής 2.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Τομέας Μεταφορών και
Επικοινωνιών):
ΤΕ πληροφορικής (hardware) 1, ΤΕ πληροφορικής (software) 2,
ΤΕ πληροφορικής (software) 1, ΤΕ πληροφορικής (software) 2.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ4 ηλεκτρονικών 15, ΤΕ5 τεχνολογικών εφαρμογών (μηχανολογίας) 2, ΤΕ5
τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών δομικών έργων) 1, ΤΕ5 τεχνολογικών εφαρμογών
(τοπογράφων) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ πληροφορικής (software) 15, ΤΕ τεχνολογικών
εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ): ΤΕ τεχνολόγων μηχανικών 1.


* Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Έργων):
ΤΕ πληροφορικής 2, ΤΕ πληροφορικής 2.


* Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (Κεντρική
Υπηρεσία):
ΤΕ πληροφορικής 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (ηλεκτρονικής) 3.


* Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (Κεντρική
Υπηρεσία):
ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (μηχανολογίας) 1, ΤΕ τεχνολογικών
εφαρμογών τοπογραφίας 6.


* Υπουργείο Πολιτισμού (Κεντρική Υπηρεσία): ΤΕ πληροφορικής (software)
1.


* Υπουργείο Ανάπτυξης (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών): ΤΕ
τεχνολογικών εφαρμογών (πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Ανάπτυξης (Κεντρική Υπηρεσία - ΓΓ Βιομηχανίας): ΤΕ
πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Ανάπτυξης (Κεντρική Υπηρεσία ή Περιφερειακή Δ/νση Ενιαίου Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων Αττικής):
ΤΕ μηχανικών πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Ανάπτυξης (Κεντρική Υπηρεσία, Γ.Γ. Εμπορίου - Γ.Γ.
Καταναλωτή): ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Ανάπτυξης (Κεντρική Υπηρεσία ή Περιφερειακή Δ/νση Ενιαίου Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων Αττικής):
ΤΕ τεχνολόγων τροφίμων 3.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ


* Δήμος Αγρινίου: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Αποδοτίας: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι): ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 5, ΤΕ
τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΤΕΙ Μεσολογγίου): ΤΕ
πληροφορικής 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών ηλεκτρονικής 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ


* Δήμος Αρτέμιδος (Λούτσας): ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων
πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Αυλώνος: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Αχαρνών: ΤΕ19 πληροφορικής 2, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 2,
ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Δήμος Βουλιαγμένης: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Γέρακα: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Καλυβίων Θορικού: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων
πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων
μηχ/κών 1.


* Δήμος Νέας Μάκρης: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Σπάτων-Λούτσας: ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ5 τεχν/γων
τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Κοινότητα Κρυονερίου: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Ν.Α. Αν. Αττικής (Παλλήνη): ΤΕ ηλεκτ/γων μηχ/γων
μηχ/κών 2, ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχ/κών 2, ΤΕ ιχθυολογίας 2, ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 2,
ΤΕ πληροφορικής 4, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών - δομικών έργων 2, ΤΕ πολιτικών
μηχ/κών - έργων υποδομής 2, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΣΕΛΕΤΕ): ΤΕ
τεχνολογικών εφαρμογών πολιτικών - δομικών έργων 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


* Δήμος Κρανιδίου: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Ν.Α. Αργολίδας (Ναύπλιο): ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχ/κών 3, ΤΕ
ιχθυοκομίας 2, ΤΕ πληροφορικής 2, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών 2, ΤΕ τεχνολόγων
τροφίμων 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 2.


* Υπουργείο Γεωργίας (Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού
Ελέγχου Ναυπλίου):
ΤΕ3 τεχνολόγων τροφίμων 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών δομικών
έργων ή έργων υποδομής) 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ


* Δήμος Τρίπολης: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών
2, ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Αρκαδίας (Τρίπολη): ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 2, ΤΕ πληροφορικής
5, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών - δομικών έργων 4, ΤΕ τεχνολόγων τροφίμων 1, ΤΕ
τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣ


* Δήμος Αρταίων: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ5 τεχν/γων
τοπογράφων μηχ/κών 2.


* Ν.Α. Άρτας (Άρτα): ΤΕ πληροφορικής 1.


* Περιφέρεια Ηπείρου (Άρτα): ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (μηχανολόγων) 1.


* Υπουργείο Γεωργίας (Πειραματικό Κυπρινοτροφείο Χελοτροφείο Άρτας):
ΤΕ5 τεχνολόγων ιχθυοκομίας - αλιείας 2.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΤΕΙ Ηπείρου): ΤΕ
τεχνολογικών εφαρμογών - δομικών έργων 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών -
ηλεκτρολόγων μηχανικών 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών τοπογραφίας 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΪΑΣ


* Δήμος Αιγίου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 2.


* Δήμος Διακοπτού: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Λαρίσσου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Μεσσάτιδος: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Παραλίας: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Πατρέων: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 3.


* Δήμος Φαρρών: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Περιφερ. Δυτ. Ελλάδας (Πάτρα): ΤΕ πληροφορικής 1, ΤΕ
τεχνολόγων (πολιτικών μηχανικών) 1.


* Υπουργείο Γεωργίας (Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού
Ελέγχου Πατρών):
ΤΕ3 τεχνολόγων τροφίμων 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Πανεπιστήμιο Πατρών):
ΤΕ τεχνολόγων ηλεκτρολόγων 1, ΤΕ τεχνολόγων πολιτικών έργων υποδομής 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


* Δήμος Αλιάρτου: ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Δήμος Διστόμου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Οινοφύτων: ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ5 τεχν/γων τοπ/φων
μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


* Ν.Α. Γρεβενών (Γρεβενά): ΤΕ ηλεκτρ/γων μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ
πληροφορικής Η/Υ 2, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ


* Δήμος Δράμας: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 2, ΤΕ5 τεχν/γων
τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Δήμος Προσατσάνης: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Ε.Ν.Α. Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης (Ν.Δ. Δράμας): ΤΕ
ηλεκτρολόγων μηχ/κών 1, ΤΕ τεχνολόγων τροφίμων 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ


* Δήμος Ελευσίνος: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Μεγαρέων: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Ν.Α. Δυτ. Αττικής (Ελευσίνα): ΤΕ ηλεκτρ/γων μηχ/γων
μηχν/κών 3, ΤΕ πληροφορικής 3, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών - δομικών έργων 4, ΤΕ
τεχνολόγων τροφίμων 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 3.


* Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου):
ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 2.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


* Δήμος Λειψών: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Λέρου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Νισύρου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Πάτμου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Ρόδου: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 3,
ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Δήμος Σύμης: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων
μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Δωδεκανήσου (Ρόδος): ΤΕ ηλεκ/γων μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ
πληροφορικής Η/Υ 2.


* Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος): ΤΕ πληροφορικής 1, ΤΕ τοπογράφων
2.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Γενικά Αρχεία Κράτους -
Αρχεία Ν.
Δωδεκανήσου - Ρόδος): ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ - Ρόδος): ΤΕ
πληροφορικής (πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -
Ρόδος):
ΤΕ4 ηλεκτρονικών 3.


* Υπουργείο Οικονομικών (Ρόδος): ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών
δομικών έργων ή έργων υποδομής) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ


* Δήμος Αλεξανδρούπολης: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών
μηχ/κών 1, ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Δήμος Μεταξάδων: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών
1.


* Δήμος Τριγώνου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Ε.Ν.Α. Ροδόπης - Έβρου (Ν.Δ. Έβρου): ΤΕ ηλεκτρ/γων
μηχ/γων μηχ/κών 4, ΤΕ ιχθυολογίας 1, ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 3, ΤΕ πολιτικών
μηχ/κών 2, ΤΕ τεχνολόγων τροφίμων 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 4.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης):
ΤΕ τεχνολόγων μηχανολόγων 2, ΤΕ τεχνολόγων πολιτικών έργων
υποδομής 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ


* Δήμος Άνδρου: ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΒΟΡ. ΕΒΡΟΥ


* Δήμος Διδυμοτείχου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Ορεστιάδος: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων
μηχ/κών 1.


* Ε.Ν.Α. Ροδόπης - Έβρου (Επαρχείο Βορείου Έβρου) Διδυμότειχο:
ΤΕ πολιτικών μηχ/κών - δομικών έργων 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 2.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ


* Δήμος Ελασσόνας: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ5 τεχν/γων
τοπογράφων μηχ/κών 1.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ


* Δήμος Θήρας: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1,
ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ4 ηλεκτρονικών 1.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ


* Δήμος Ιθάκης: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 1.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ


* Δήμος Κάτω Νευροκοπίου: ΤΕ4 τεχν/γων ηλεκτ/γων μηχ/κών 1.


* Ε.Ν.Α. Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης (Επαρχείο Κ.
Νευροκοπίου): ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχ/κών 1, ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 1, ΤΕ
τεχν/κών εφαρμογών μηχ/γων 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 1.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ


* Δήμος Καλυμνίων: ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ


* Δήμος Καρπάθου: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών
1, ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΕΑΣ


* Δήμος Κέας: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 2.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ


* Ν.Α. Λέσβου (Επαρχείο Λήμνου): ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 1.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ


* Δήμος Μήλου: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 1.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ


* Δήμος Νάξου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 2.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ


* Δήμος Πάρου: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1,
ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 1.


* ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΤΗΝΟΥ


* Δήμος Τήνου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων
μηχ/κών 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ


* Δήμος Αυλώνος: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Κύμης: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Δήμος Χαλκιδέων: ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Ευβοίας (Χαλκίδα): ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχ/κών 2, ΤΕ
ιχθυολογίας 1, ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 3, ΤΕ τεχν/κών εφαρμογών μηχ/γων 2, ΤΕ
τοπογράφων μηχ/κών 4.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΤΕΙ Χαλκίδας): ΤΕ
πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ


* Δήμος Καρπενησίου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Ευρυτανίας (Καρπενήσι): ΤΕ ιχθυοκομίας 1, ΤΕ πληροφορικής
Η/Υ 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


* Δήμος Ζακυνθίων: ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος): ΤΕ πληροφορικής 1, ΤΕ τεχν/κών
εφαρμογών τοπ/γων 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών μηχανικών) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ


* Δήμος Ζαχάρως: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Πύργου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Ηλείας (Πύργος): ΤΕ ηλεκτρ/γων μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ
ηλεκτρολόγων μηχ/κών 1, ΤΕ ιχθυοκομίας 1, ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ
πληροφορικής Η/Υ 3, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών 2, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ


* Δήμος Βεροίας: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 2.


* Δήμος Ναούσης: ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Ημαθίας (Βέροια): ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 2, ΤΕ τοπογράφων
μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


* Δήμος Αρκαλοχωρίου: ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Δήμος Ηρακλείου: ΤΕ19 πληροφορικής 2, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών
2, ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 2.


* Δήμος Θραψάνου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Μοιρών: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων
μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Ηρακλείου (Ηράκλειο): ΤΕ ηλεκτρονικών 2, ΤΕ πολιτικών
μηχ/κών 10, ΤΕ τεχν/γων τροφίμων 2, ΤΕ τεχν/κών εφαρμογών μηχ/γων 2, ΤΕ
τοπογράφων μηχ/κών 4.


* Περιφέρεια Κρήτης (Ηράκλειο): ΤΕ πληροφορικής 2, ΤΕ τεχν/κών
εφαρμογών μηχ/γων 1, ΤΕ τεχν/κών εφαρμογών πολ/κών μηχ/κών δομικών έργων 1, ΤΕ
τεχνολόγων ηλεκτρονικής 1.


* Υπουργείο Γεωργίας (Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού
Ελέγχου Ηρακλείου):
ΤΕ3 τεχνολόγων τροφίμων 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Πανεπιστήμιο Κρήτης):
ΤΕ πληροφορικής - αναλυτών / προγραμματιστών 1, ΤΕ πληροφορικής - ηλεκτρονικών
συστημάτων & δικτύων 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΤΕΙ Κρήτης): ΤΕ
πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ4 ηλεκτρονικών 3.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


* Δήμος Παραμυθιάς: ΤΕ 19 πληροφορικής 1.


* Ν.Α. Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα): ΤΕ ιχθυοκομίας 2, ΤΕ
πληροφορικής Η/Υ 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


* Δήμος Ευόσμου: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχανικών
1, ΤΕ τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Δήμος Θεσσαλονίκης: ΤΕ19 πληροφορικής 7, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών
μηχ/κών 5, ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 5.


* Δήμος Καλαμαριάς: ΤΕ19 πληροφορικής 2.


* Δήμος Καλλινδοίων: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Νεαπόλεως: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Πυλαίας: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχ/γων πολ/κών μηχ/κών 2,
ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων αυτ/των 1, ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ5 τοπογράφων
μηχ/κών 1.


* Δήμος Σταυρούπολης: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ4 τεχν/γων
μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη): ΤΕ ηλεκτρ/γων μηχ/γων μηχ/κών
1, ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ μηχ/κων αυτ/των 2, ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 4.


* Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη): ΤΕ πληροφορικής
1, ΤΕ τεχνολόγων μηχανικών 2, ΤΕ τοπογράφων μηχανικών 1.


* Υπουργείο Γεωργίας (Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού
Ελέγχου Θεσσαλονίκης):
ΤΕ3 τεχνολόγων τροφίμων 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης):
ΤΕ τεχνολόγων ηλεκτρολόγων 1, ΤΕ τεχνολόγων πολιτικών έργων
υποδομής 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας):
ΤΕ πληροφορικής 2, ΤΕ τεχνολόγων μηχανολόγων 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης): ΤΕ
πληροφορικής 2.


* Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Μακεδονίας):
ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 3, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τεχνολόγων δομικών έργων) 2, ΤΕ
τεχνολογικών εφαρμογών (τεχνολόγων ηλεκτρολόγων) 2, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών
(τεχνολόγων μηχανολόγων) 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ4 ηλεκτρονικών 5.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών δομικών
έργων ή έργων υποδομής) 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 2.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


* Δήμος Ιωαννιτών: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 3, ΤΕ5 τεχν/γων
τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Ιωαννίνων (Ιωάννινα): ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 2, ΤΕ
πληροφορικής Η/Υ 3, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών 1.


* Περιφέρεια Ηπείρου (Ιωάννινα): ΤΕ πληροφορικής 2, ΤΕ τεχνολογικών
εφαρμογών (μηχανολογίας) 1.


* Υπουργείο Γεωργίας (Ιχθυογεννητικός Σταθμός Χάνι - Τερόβου
Ιωαννίνων):
ΤΕ5 τεχνολόγων ιχθυοκομίας - αλιείας 1.


* Υπουργείο Γεωργίας (Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού
Ελέγχου Ιωαννίνων):
ΤΕ3 τεχνολόγων τροφίμων 2.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων):
ΤΕ πληροφορικής 2, ΤΕ τεχνολόγων ηλεκτρονικής 1, ΤΕ τεχνολόγων
τοπογράφων 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ


* Δήμος Ελευθερών: ΤΕ τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Θάσου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Ε.Ν.Α. Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης (Ν.Δ. Καβάλας): ΤΕ
ηλεκτρ/γων μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Γεωργίας (Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού
Ελέγχου Καβάλας):
ΤΕ3 τεχνολόγων τροφίμων 2.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


* Δήμος Σοφάδων: ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Καρδίτσας (Καρδίτσα): ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 3, ΤΕ
τοπογράφων μηχ/κών 5.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


* Δήμος Καστοριάς: ΤΕ ιχθυοκομίας 1, ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ3 τεχν/γων
πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Ορεστίδος: ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Καστοριάς (Καστοριά): ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 2, ΤΕ
τεχνολόγων τροφίμων 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


* Δήμος Λευκιμμαίων: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Ν.Α. Κέρκυρας (Κέρκυρα): ΤΕ ιχθυοκομίας 1, ΤΕ πληροφορικής 3,
ΤΕ τεχνολόγων τροφίμων 1.


* Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα): ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών
(πολιτικών μηχανικών) 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Γενικά αρχεία κράτους -
Αρχεία Ν.
Κέρκυρας): ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Ιόνιο Πανεπιστήμιο):
ΤΕ πληροφορικής 5.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ4 ηλεκτρονικών 3, ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 2.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών δομικών
έργων ή έργων υποδομής) 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ


* Ν.Α. Κεφαλληνίας - Ιθάκης (Αργοστόλι): ΤΕ ιχθυοκομίας 1, ΤΕ
μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 3, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών-δομικών έργων
3, ΤΕ τεχνολόγων τροφίμων 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 2.


* Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι): ΤΕ πληροφορικής 1, ΤΕ τεχν.
εφαρμ. δομ. έργων 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών μηχανικών) 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ


* Δήμος Κιλκίς: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Ν.Α. Κιλκίς (Κιλκίς): ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 4, ΤΕ πληροφορικής
Η/Υ 3, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ


* Δήμος Ελλησπόντου: ΤΕ4 τεχν/γων ηλεκτ/γων μηχ/κών 1.


* Δήμος Κοζάνης: ΤΕ19 πληροφορικής 3, ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 4,
ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 2.


* Δήμος Πτολεμαΐδας: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ5 τεχν/γων
τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Κοζάνης (Κοζάνη): ΤΕ ηλεκτρ/γων μηχ/γων μηχ/κών 2, ΤΕ
μηχ/κών αυτ/των 3, ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 4, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών - δομικών έργων
1, ΤΕ τεχν/γων τροφίμων 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 3.


* Περιφερ. Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη): ΤΕ πληροφορικής
(Software) 1, ΤΕ τεχνολ. εφαρμ. (πολ. δομ. έργ.) 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης - Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Κοζάνης):
ΤΕ
πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας):
ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής )1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


* Δήμος Ξυλοκάστρου: ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Δήμος Σικυωνίων: ΤΕ4 τεχν/γων ηλεκτ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ5 τεχν/γων
τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Δημοτ. Οργαν. Υγείας & Κοιν. Αντιλ.
Λουτρακίου - Περαχώρας: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Ν.Α. Κορινθίας (Κόρινθος): ΤΕ μηχ/κών αυτ/των 1, ΤΕ
πληροφορικής Η/Υ 2, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 3.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


* Δήμος Αμοργού: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Μυκόνου: ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ5 τεχν/γων
τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Κυκλάδων (Ερμούπολη): ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 2, ΤΕ
πληροφορικής Η/Υ 2.


* Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη): ΤΕ πληροφορικής 1, ΤΕ τεχν.
έργων υπομηχανικών 3.


* Υπουργείο Οικονομικών (Σύρος): ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών
δομικών έργων ή έργων υποδομής) 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 2.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


* Ν.Α. Λακωνίας (Σπάρτη): ΤΕ πολιτικών μηχ/κών 2.


* Περιφέρεια Πελοποννήσου (Σπάρτη): ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών
(τοπογράφων) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών δομικών
έργων ή έργων υποδομής) 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ


* Ν.Α. Λάρισας (Λάρισα): ΤΕ ηλεκτρ/γων μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Περιφέρεια Θεσσαλίας (Λάρισα): ΤΕ μηχανολόγων 2, ΤΕ πληροφορικής 3,
ΤΕ συγκοινωνιακών έργων 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών δομικών έργων)
2, ΤΕ τοπογράφων 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΤΕΙ Λάρισας): ΤΕ
πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


* Δήμος Αγίου Νικολάου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ5 τεχν/γων
τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Δήμος Ιεράπετρας: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 2, ΤΕ5 τεχν/γων
τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Λασιθίου (Άγ. Νικόλαος): ΤΕ ηλεκτρονικών 1, ΤΕ
πληροφορικής Η/Υ 3, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών - δομικών έργων 2, ΤΕ τεχνολόγων
τροφίμων 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΣΒΟΥ


* Δήμος Μυτιλήνης: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 2, ΤΕ4 τεχν/γων
ηλεκτ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Λέσβου: ΤΕ ιχθυοκομίας 1, ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 2, ΤΕ
πληροφορικής Η/Υ 5, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών - δομικών έργων 3, ΤΕ τεχνολόγων
τροφίμων 2.


* Περιφ. Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη): ΤΕ πληροφορικής 1, ΤΕ
τεχνολογικών εφαρμογών (δομικών έργων) 1.


* Υπουργείο Αιγαίου (Κεντρική Υπηρεσία - Μυτιλήνη): ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Γενικά Αρχεία Κράτους -
Αρχεία Ν.
Λέσβου - Μυτιλήνη): ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου):
ΤΕ πληροφορικής 1, ΤΕ τεχνολόγων πολιτικών έργων υποδομής 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών δομικών
έργων ή έργων υποδομής) 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


* Δήμος Λευκάδος: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών
1.


* Ν.Α. Λευκάδος (Λευκάδα): ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 1, ΤΕ πολιτικών
μηχ/κών - δομικών έργων 2, ΤΕ τεχνολόγων τροφίμων 1.


* Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Λευκάδα): ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


* Δήμος Σκιάθου: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Σκοπέλου: ΤΕ4 τεχν/γων ηλεκτ/γων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Μαγνησίας (Βόλος): ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ πληροφορικής
Η/Υ 1, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ τεχνολόγων τροφίμων 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών
1.


* Σύνδεσμος Διαθέσεως Απορριμμάτων Βόλου (Βόλος): ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων
μηχ/κών 1.


* Σύνδεσμος Κοιμήσεως Βόλου (Βόλος): ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Γεωργίας (Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού
Ελέγχου Βόλου):
ΤΕ3 τεχνολόγων τροφίμων 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Γενικά Αρχεία Κράτους -
Αρχεία Ν.
Μαγνησίας - Βόλος): ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας):
ΤΕ πληροφορικής 3, ΤΕ τεχνολόγων τοπογράφων 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 2.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


* Ν.Α. Μεσσηνίας (Καλαμάτα): ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχ/κών 2, ΤΕ
ηλεκτρονικών 1, ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 2, ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 2, ΤΕ πολιτικών
μηχ/κών 2, ΤΕ τεχνολόγων τροφίμων 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 2.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΤΕΙ Καλαμάτας): ΤΕ
πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -
Αστυπάλαια):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -
Κάλυμνος):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 2.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -
Κάσος):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -
Καστελλόριζο):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 2.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -
Κω):
ΤΕ3 τηλεπικοινιακών 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -
Λέρος):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -
Αεροδρόμιο Μυκόνου):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ


* Ε.Ν.Α. Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης (Ν.Δ. Ξάνθης): ΤΕ
ηλεκτρ/γων μηχ/γων μηχ/κών 3, ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 2, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών -
δομικών έργων 2, ΤΕ τεχν/γων τροφίμων 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 2.


* Ε.Ν.Α. Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης (Κεντρικής Υπηρεσία - Ξάνθη):
ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ


* Δήμος Κερατσινίου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Δήμος Κορυδαλλού: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Περάματος: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ3 τεχν/γων
μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Ε.Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς (Ν.Δ. Πειραιά): ΤΕ ηλεκτρ/γων
μηχ/γων μηχ/κών 6, ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 4, ΤΕ πολιτικών μηχανικών 4, ΤΕ
πολιτικών μηχ/κών - δομικών έργων 1, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών - έργων υποδομής 2,
ΤΕ τεχνολόγων τροφίμων 2, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Γεωργίας (Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού
Ελέγχου Πειραιά):
ΤΕ3 τεχνολόγων τροφίμων 1.


* Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΝ): ΤΕ πληροφορικής (πληροφορικής) 8, ΤΕ
τεχνολογικών εφαρμογών (ηλεκτρονικής) 6, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών
(μηχανολογίας) 2, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (ναυπηγών) 1.


* Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Κεντρική Υπηρεσία): ΤΕ πληροφορικής 2,
ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (δομικού) 2, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τεχνολόγου
μηχανικού) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών δομικών
έργων ή έργων υποδομής) 1, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 3.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΑΣ


* Δήμος Σκύδρας: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Πέλλας (Έδεσσα): ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 2, ΤΕ πληροφορικής
Η/Υ 3.


* Υπουργείο Γεωργίας (Ιχθυογεν. Σταθμός Έδεσσας): ΤΕ5 τεχνολόγων
Ιχθυοκομίας - Αλιείας 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ


* Δήμος Κατερίνης: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών-δομικών έργων 1, ΤΕ3
τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών - έργων υποδομής 1.


* Δήμος Λιτοχώρου: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Ν.Α. Πιερίας (Κατερίνη): ΤΕ ηλεκτρ/γων μηχ/γων μηχ/κών 2, ΤΕ
ηλεκτρονικών 1, ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 2, ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 4, ΤΕ τεχν/γων
τροφίμων 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


* Δήμος Ζαλόγγου: ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Δήμος Πάργας: ΤΕ4 τεχν/γων μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Πρέβεζας (Πρέβεζα): ΤΕ μηχ/γων μηχ/κών 1, ΤΕ μηχ/κών
αυτοκ/των 1, ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 2, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών-δομικών έργων 1, ΤΕ
τεχν/γων τροφίμων 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 2.


* Περιφέρεια Ηπείρου (Πρέβεζα): ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών
(μηχανολογίας) 1.


* Υπουργείο Γεωργίας (Ιχθυογεν. Σταθμός Πρέβεζας): ΤΕ5
τεχνολόγων ιχθυοκομίας - αλιείας 3.


* Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου):
ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογοκών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


* Δήμος Αρκαδίου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχανικών 1.


* Δήμος Γεροποτάμου: ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών 1.


* Δήμος Φοίνικα: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών δομικών
έργων ή έργων υποδομής) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ


* Δήμος Ιάσμου: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Ε.Ν.Α. Ροδόπης - Έβρου (Ν.Δ. Ροδόπης) Κομοτηνή: ΤΕ
πληροφορικής Η/Υ 1.


* Περιφερ. Αν. Μακ.-Θράκης (Κομοτηνή): ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Δημοκρίτειο (Πανεπιστήμιο
Θράκης):
ΤΕ τεχνολόγων πολιτικών έργων υποδομής 1.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΑΜΟΥ


* Δήμος Πυθαγορείου: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Ν.Α. Σάμου (Σάμος): ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 2.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ


* Δήμος Ηράκλειας: ΤΕ19 πληροφορικής 1, ΤΕ5 τεχν/γων τοπογράφων μηχ/κών
1.


* Δήμος Νέας Ζίχνης: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Νιγρίτης: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Δήμος Πετριτσίου: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Ν.Α. Σερρών (Σέρρες): ΤΕ ηλεκτρ/γων μηχ/γων μηχ/κών 3, ΤΕ
πληροφορικής Η/Υ 4, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ τεχν/γων τροφίμων 2, ΤΕ
τοπογράφων μηχανικών 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΤΕΙ Σερρών): ΤΕ
πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


* Ν.Α. Τρικάλων (Τρίκαλα): ΤΕ ηλεκτρ/γων μηχ/γων μηχ/κών 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


* Δήμος Αμφίκλειας: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ.-δομικών έργων 1.


* Δήμος Δομοκού: ΤΕ19 πληροφορικής 1.


* Ν.Α. Φθιώτιδος (Λαμία): ΤΕ ηλεκτρ/γων μηχ/γων μηχ/κών 2, ΤΕ
ηλεκτρολόγων μηχ/κών 1, ΤΕΙ ιχθυολογίας - αλιείας 1, ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 2, ΤΕ
τεχν/γων τροφίμων 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 3.


* Περιφ. Στερεάς Ελλάδας (Λαμία): ΤΕ πληροφορικής 2, ΤΕ
τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογράφων) 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΤΕΙ Λαμίας): ΤΕ
πληροφορικής 2.


* Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ): ΤΕ πληροφορικής
(πληροφορικής) 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


* Δήμος Αμυνταίου: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Φλώρινας (Φλώρινα): ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 4, ΤΕ πολιτικών
μηχ/κών 1, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών-δομικών έργων 2, ΤΕ τεχν/γων τροφίμων 1, ΤΕ
τεχν/κών εφαρμογών μηχ/γων 3, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 4.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ


* Δήμος Παρνασσού: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Φωκίδας (Άμφισσα): ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχ/κών 1, ΤΕ
πληροφορικής Η/Υ 1.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


* Δήμος Μουδανιών: ΤΕ3 τεχν/γων πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ 5 τεχν/γων
τοπογράφων μηχ/ών 1.


* Ν.Α. Χαλκιδικής (Πολύγυρος): ΤΕ ηλεκτρ/γων μηχ/γων μηχ/κών 4,
ΤΕ πληροφορικής Η/Υ 5, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών 1, ΤΕ τοπογράφων μηχ/κών 3.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (τοπογραφίας) 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ


* Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου: ΤΕ5 τεχν/γων τοπ/φων μηχ/κών 1.


* Ν.Α. Χανίων (Χανιά): ΤΕ πολιτικών μηχ/κών-δομικών έργων 3.


* Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΝ): ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών
(ηλεκτρονικής) 5, ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (μηχανολογίας) 1, ΤΕ τεχνολογικών
εφαρμογών (τοπογράφων) 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Γενικά Αρχεία Κράτους -
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης):
ΤΕ πληροφορικής 1.


* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτημα
Χανίων):
ΤΕ πληροφορικής 1.


* ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΙΟΥ


* Ν.Α. Χίου (Χίος): ΤΕ ηλεκτρονικών 1, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών
δομικών έργων 2, ΤΕ πολιτικών μηχ/κών-έργων υποδομής 1.


* Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου (Χίος): ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών
(δομικών έργων) 1.


* Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας):
ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακών 2.


* Υπουργείο Οικονομικών: ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών (πολιτικών δομικών
έργων ή έργων υποδομής) 1.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από