Σήμερα αρχίζει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από ολοκλήρωση

της συγχώνευσης της εταιρείας Multirama ΑΕΒΕ και της Αθηναία Α.Ε. Οι μετοχές

θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και η

επωνυμία της εταιρείας είναι πλέον Multirama S.Α.

Το σύνολο των μετοχών της νέας εταιρείας διαμορφώθηκε σε 3.772.914 κοινές

ανώνυμες μετοχές και η μετοχική σύνθεση είναι: 47,12% Γερμανός ΑΒΕΕ, 24,43%,

Singular Α.Ε. 9,3%, Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ, 19,15% λοιποί. Η νέα εταιρεία επέκτεινε

προσφάτως τις δραστηριότητές της στην αγορά ειδών χαρτοπωλείου και εξοπλισμού

γραφείου συνεργαζόμενη με την Office 1 International αναλαμβάνοντας την

αποκλειστική εκμετάλλευση στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Πολωνία,

την Ουγγαρία και τη FYROM. Το 2000 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ξεπέρασε τα

20 δισεκατομμύρια δραχμές παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 65% σε σχέση με

την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 1

δισεκατομμύριο δραχμές. Για το 2001 πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η

διεύρυνση της θέσης της στην αγορά retail-πληροφορικής. Παράλληλα εξετάζει την

επέκτασή της και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ: Η Αγροτική Χρηματιστηριακή, σε συνεργασία με

την Broker Systems SA, προχώρησε στην πλήρη μηχανογράφηση του δικτύου. Το έργο

αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Αγροτικής ΑΧΕ για την

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους

πελάτες της. Η Αγροτική ΑΧΕ προχώρησε στη δημιουργία ιστοσελίδας που συντόμως

θα μπορεί να υποστηρίζει και την αγοραπωλησία μετοχών μέσω Ίντερνετ, όχι μόνο

για τα υποκαταστήματά της, αλλά και για συνεργαζόμενες ΕΛΔΕ και τους απλούς

επενδυτές, ακόμη και μέσα από τις μεγάλες ελληνικές πύλες (portals). Η

Αγροτική ΑΧΕ το 2000 κατέλαβε την 12η θέση μεταξύ των χρηματιστηριακών

εταιρειών και έχει καταθέσει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη

μετατροπή της σε ΑΧΕΠΕΥ. Επίσης, σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμη να

δραστηριοποιηθεί στην αγορά παραγώγων και είναι ήδη διαπραγματευτής ομολόγων.