Που λέτε, αρκετοί είναι εκείνοι ­ και μιλάμε για κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ

­ που επιχειρούν τη διαμόρφωση «συνθετικών υποψηφιοτήτων» στις εκλογές για

τους νέους γραμματείς των Νομαρχιακών Οργανώσεων. Φαίνεται δε, ότι υπάρχει

πρόσφορο έδαφος για τουλάχιστον τις μισές από τις Νομαρχιακές Επιτροπές, σε

όλη τη χώρα.