Ως σχέδιο ακούγεται εξαιρετικά φιλόδοξο, έχει προαναγγελθεί πάμπολλες

φορές, όμως αυτή τη φορά φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες

για να υλοποιηθεί.

Μέσα στο 2001 θα ξεκινήσει η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα,

μέσω της εταιρείας διατραπεζικών συστημάτων ΔΙΑΣ

ΜΕΣΑ στο 2001 θα ξεκινήσει η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα,

μέσω της εταιρείας διατραπεζικών συστημάτων ΔΙΑΣ. Σήμερα, η εταιρεία αυτή

είναι περισσότερο γνωστή από τη δυνατότητα που παρέχει στον καθένα να

«σηκώσει» λεφτά (σ.σ.: εφόσον βεβαίως υπάρχει κάπου ένας καταθετικός

λογαριασμός), από οποιαδήποτε τράπεζα-μέλος της, πληρώνοντάς της σχετική

προμήθεια.

Η νέα προσπάθεια ξεκινάει με βασικό στόχο τη συγκέντρωση, πρώτη φορά στα

ελληνικά χρονικά, των λογαριασμών που πληρώνουν οι πολίτες, τόσο προς το

Ελληνικό Δημόσιο όσο και προς τους δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, από

τη ΔΙΑΣ. Μέσα από τις τράπεζες-μέλη της εταιρείας, οι πολίτες θα μπορούν να

πληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες θα αφορούν, για παράδειγμα,

τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του ΟΤΕ ή της ΕΥΔΑΠ και αργότερα τις υποχρεώσεις

τους απέναντι στο Δημόσιο (Εφορία, τέλη κυκλοφορίας, ΦΠΑ, εισφορές στα Ταμεία

κ.λπ.). Η σχετική υποδομή από την πλευρά της ΔΙΑΣ υπάρχει, αλλά θα πρέπει

πρώτα να τακτοποιηθούν ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες, όπως, για

παράδειγμα, η τιμολογιακή πολιτική που θα πρέπει να εφαρμοστεί προκειμένου οι

τράπεζες να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο.

Αποφύγετε την ταλαιπωρία

Ο απλός πολίτης ­ χωρίς βεβαία κάτι τέτοιο να είναι υποχρεωτικό, αφού θα

μπορεί εναλλακτικά να ακολουθεί την παλιά τακτική της πληρωμής μέσω του γκισέ

­ με μία απλή ad hoc ή πάγια εντολή, η οποία αυτόματα θα καταγράφεται στη

ΔΙΑΣ, θα μπορεί να αποφεύγει τη μεγάλη ταλαιπωρία, την καθυστέρηση και τον

εκνευρισμό που συνεπάγονται οι ατελείωτες ουρές μπροστά στα δημόσια ταμεία και

στους συνεργαζόμενους οργανισμούς (π.χ. Ελληνικά Ταχυδρομεία) και να

τακτοποιεί την όποια υποχρέωσή του ακόμα και μέσω τηλεφώνου.

Σχεδόν όλες οι τράπεζες έχουν πλέον την υπηρεσία του phone banking ενώ

ορισμένες, περισσότερο προωθημένες, είναι σε θέση σήμερα να εξυπηρετήσουν τους

πελάτες τους και μέσω του κινητού τηλεφώνου ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή

(μέσω του Διαδικτύου). Τέλος, οι περισσότερο «παραδοσιακοί» ­ διότι πλέον σε

αυτά τα επίπεδα κινδυνεύουμε να φτάσουμε ­ πελάτες θα μπορούν να κάνουν χρήση

του ΑΤΜ που βρίσκεται πλέον εγκατεστημένο έξω από κάθε τραπεζικό κατάστημα,

σχεδόν σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Η ωφέλεια του Δημοσίου

΄Ολες οι τράπεζες έχουν πλέον την υπηρεσία του phone banking ενώ ορισμένες,

περισσότερο προωθημένες, είναι σε θέση σήμερα να εξυπηρετήσουν τους πελάτες

τους και μέσω του κινητού τηλεφώνου ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η ωφέλεια όμως θα είναι μεγάλη βεβαίως και για την πλευρά του Δημοσίου. Όταν η

ΔΙΑΣ θα συγκεντρώνει το σύνολο όλων αυτών των πληρωμών, θα είναι σε θέση,

ακόμη κι αυτόματα ­ on line ­ να ενημερώνει το Δημόσιο για την τακτοποίηση του

λογαριασμού του πελάτη του, συντομεύοντας έτσι κατά πολύ τη σχετική

διαδικασία. Έτσι, στο τέλος της ημέρας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του θα έχουν μία

πλήρη εικόνα της κατάστασης ενώ σήμερα θα πρέπει να περιμένουν, σε αρκετές

περιπτώσεις, το τέλος του μήνα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όμως θα αποφευχθούν και

διάφορες άλλες εμπλοκές, όπως, για παράδειγμα, οι απορρίψεις, οι αμφισβητήσεις

πληρωμών κ.λπ.

Όλα τα παραπάνω όμως προϋποθέτουν κατ’ αρχήν μία συνολική συμφωνία της ΔΙΑΣ με

το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αναλάβει για λογαριασμό του το

συγκεκριμένο έργο. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και με καθέναν από τους

δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφέλειας που θα ενταχθεί στη συγκεκριμένη

προσπάθεια. Η διαδικασία αυτή θα μπει στην τελική της φάση τώρα κι ευελπιστούν

ότι μέσα στο 2001 το πρόγραμμα του εκσυγχρονισμού θα αρχίσει να υλοποιείται.