Α, και το άλλο: στο επιτελείο του κ. Δημ. Αβραμόπουλου έχουν βεβαίως τις

δικές τους μετρήσεις της κοινής γνώμης, αλλά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και για

όλες τις δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν στην πολιτική πιάτσα μιας και το

εγχείρημα του δημάρχου είναι ακόμα σε πρόωρη φάση.

Ο κ. Αβραμόπουλος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για τις διαθέσεις της κοινής

γνώμης απέναντι στον ίδιο προσωπικά κάτι φυσικό, αφού το εγχείρημα της ίδρυσης

κόμματος βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην προσωπική του εικόνα και στην «προβολή

στο μέλλον», που κάνουν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις…