Τα επαγγέλματα που απαιτούν Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα επαγγέλματα παροχής
υπηρεσιών και γενικά όσα απαιτούν κάποια εξειδίκευση είναι τα επαγγέλματα τα
οποία εμφανίζουν τον μεγαλύτερο δυναμισμό στη χώρα μας.


Τον νέο χάρτη των επαγγελμάτων, με εντυπωσιακά στοιχεία για όσα έχουν ζήτηση ή
δεν έχουν δυναμισμό, καταγράφει μελέτη του Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης
(ΕΠΑ) του ΟΑΕΔ (έτος 2000). Στη νέα μελέτη, η οποία βασίστηκε στα επίσημα
στοιχεία της ΕΥΣΕ, με θέμα «Διαρθρωτική εικόνα και εξελίξεις στην αγορά
εργασίας», παρουσιάζονται και αναλύονται τα βασικά στοιχεία της ελληνικής
αγοράς εργασίας. Όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις στις επαγγελματικές κατηγορίες,
η μελέτη του ΕΠΑ οδηγείται στα παρακάτω συμπεράσματα:


* Το επάγγελμα του διευθυντή μικρών επιχειρήσεων (με λιγότερα από 10 άτομα)
παρουσιάζει δυναμισμό. Ιδιαίτερο δυναμισμό παρουσιάζει το επάγγελμα του
διευθυντή μικρών γεωκτηνοτροφικών επιχειρήσεων, του διευθυντή μικρών
μεταποιητικών επιχειρήσεων, του διευθυντή μικρών εστιατορίων και ξενοδοχείων,
καθώς και του διευθυντή υπηρεσιών υποστήριξης.


* Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού παρουσιάζεται επίσης ως ένα από τα
δυναμικότερα επαγγέλματα. Ιδιαίτερο δυναμισμό παρουσιάζει το διδακτικό
προσωπικό των ΤΕΙ και το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών φροντιστηρίων και
ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών.


* Ορισμένες κατηγορίες γεωργικών και κτηνοτροφικών επαγγελμάτων παρουσιάζουν
δυναμισμό παρ' ότι το σύνολο των επαγγελμάτων του πρωτογενούς τομέα και οι
περισσότερες επιμέρους κατηγορίες ακολουθούν φθίνουσα πορεία. Για παράδειγμα,
οι καπνοκαλλιεργητές και οι βαμβακοκαλλιεργητές ακολουθούν φθίνουσα πορεία,
ενώ οι καλλιεργητές ορισμένων οπωροφόρων δένδρων έχουν αύξουσα πορεία. Τα
επαγγέλματα του πτηνοτρόφου και του ειδικευμένου γεωκτηνοτρόφου παρουσιάζουν
δυναμισμό.


* Το επάγγελμα του οδηγού μέσων μεταφοράς, και ιδιαίτερα του οδηγού
αυτοκινούμενων οχημάτων, παρουσιάζει δυναμισμό.


* Τα επαγγέλματα του βιολόγου, του γιατρού, του φαρμακοποιού και του
οδοντιάτρου παρουσιάζουν δυναμισμό. Αντίθετα το επάγγελμα του κτηνιάτρου δεν
παρουσιάζει ανάλογο δυναμισμό.


* Επίσης δυναμισμό παρουσιάζουν τα επαγγέλματα του αρχιτέκτονα, του πολιτικού
μηχανικού, του ηλεκτρολόγου και του ηλεκτρονικού μηχανικού, του διευθυντή
μεγάλων επιχειρήσεων, του δικηγόρου, του νομικού συμβούλου (σ.σ.: στη μελέτη
παρατηρείται ότι ο δυναμισμός σε ορισμένα επαγγέλματα είναι υπερεκτιμημένος
επειδή έχουν μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων).


* Δυναμισμό εξάλλου παρουσιάζουν και τα επαγγέλματα του τεχνίτη ανέγερσης και
αποπεράτωσης κτιρίων, του οικονομολόγου, των λογιστών, του κοινωνιολόγου, των
τεχνολόγων και τεχνικών βοηθών βιολογίας και υγείας (απόφοιτοι ΤΕΙ).


Αντίθετα φθίνουσα πορεία παρουσιάζουν οι απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών
υπηρεσιών και ειδικά ορισμένες υποκατηγορίες αυτών, όπως οι σερβιτόροι και οι
μάγειροι, οι τεχνίτες υφαντουργίας, τα μοντέλα και οι πωλητές, καθώς και οι
ανειδίκευτοι εργάτες.


Ενδιαφέροντα για την κατάσταση της ανεργίας και της απασχόλησης είναι και άλλα
στοιχεία της μελέτης του ΕΠΑ-ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με αυτά:


Το ποσοστό ανεργίας το 1999 ήταν κατά μέσον όρο 11,9% με 532.587 ανέργους.


Την περίοδο 1988-1999, ενώ το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 13,5%, ο αριθμός
των ανέργων αυξήθηκε κατά 88% και ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων κατά 128%.
Το 1999, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε
κατά 8% και ο αριθμός των μακροχρόνια άνεργων 11%.


Οι νέοι, και ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες, πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία
στην Ελλάδα.


Στο σύνολο της οικονομίας, το 66,5% εργάζεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν
έως 10 άτομα. Στον ιδιωτικό τομέα το 78% της απασχόλησης στον τομέα αυτό
συγκεντρώνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 άτομα.


Οι κλάδοι στους οποίους παρουσιάζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση απασχολούμενων
με ελληνική υπηκοότητα είναι η γεωργία - κτηνοτροφία (17%), το λιανικό εμπόριο
(11%), η Δημόσια Διοίκηση (7,5%), οι κατασκευές (6%), τα ξενοδοχεία -
εστιατόρια (6%) και η εκπαίδευση (6%).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από