Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Χάρι Πάπας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης 18

τηλεοπτικών σταθμών στη Βόρειο και Νότιο Αμερική, ηγείται του επιχειρηματικού

σχήματος που θα αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση του Hellas Sat, του

πρώτου ελληνικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου ο οποίος θα εκτοξευτεί στο

Διάστημα έως τον Μάρτιο του 2002.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπογραφεί η τελική σύμβαση παραχώρησης του

έργου της κατασκευής του ελληνικού δορυφόρου, το οποίο πέρασε από πολλές

περιπέτειες μέχρι να μπει στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του.

Ειδικότερα, στην εταιρεία Hellas Sat Α.Ε., σύμφωνα με το κοινοπρακτικό σχήμα

που έχει κατατεθεί στο υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετέχουν ο

Ελληνοαμερικανός Χάρι Πάπας (διά της εταιρείας Papas Telecoms Europe) με

ποσοστό 66%, ο ΟΤΕ με ποσοστό 15%, ο Όμιλος των επιχειρήσεων Γερμανός με 15%,

η εταιρεία ΕΜΙ-Σύμβουλοι Μάνατζμεντ με 2% και η καναδική Telesat με 2%.

Το κόστος στα 85 δισ. δρχ.

Το κόστος κατασκευής και εκτόξευσης του Hellas Sat, σύμφωνα με την

τεχνοοικονομική μελέτη της ΕΜΙ, ανέρχεται σε 85 δισ. δρχ. (220 εκατ. δολάρια).

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σε δύο στάδια, που περιλαμβάνουν την κατασκευή

και εκτόξευση δύο ξεχωριστών δορυφόρων.

Η κατασκευή των δορυφόρων θα γίνει από την Boeing Aerospace (πρώην Hughes), η

οποία ηγείται διεθνώς του κλάδου. Η εκτόξευσή τους θα γίνει στη γεωστατική

τροχιά των 39 μοιρών ανατολικά του Μεσημβρινού, από την ευρωπαϊκή εταιρεία

ARIANE, γεγονός που εξασφαλίζει την είσοδο της Ελλάδας στο club των

διαστημικών χωρών της Ευρώπης (ESA).

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΜΙ, η χρηματοδότηση του έργου μέχρι

του ποσού των 50 εκατ. δολαρίων θα γίνει από τους μετόχους της Hellas Sat

Α.Ε., 75 εκατ. δολλάρια θα εξασφαλιστούν από τραπεζικό ή άλλου είδους

δανεισμό, ενώ τα υπόλοιπα 95 εκατ. δολάρια θα προέλθουν από τα λειτουργικά

κέρδη της εταιρείας κατά τα 3 πρώτα χρόνια δραστηριοποίησής της.

Στο βασικό σενάριο της χρηματοοικονομικής μελέτης του Hellas Sat έχουν

προϋπολογιστεί ετήσια έσοδα ανά αναμεταδότη (οι δύο δορυφόροι θα διαθέτουν

συνολικά 36 αναμεταδότες) ύψους 1 δισ. δρχ. (μέχρι και το 2018 χωρίς

πληθωριστική προσαρμογή), ενώ το έργο θεωρείται βιώσιμο ακόμα και αν τα έσοδα

ανά αναμεταδότη μειωθούν σε 650 εκατ. δρχ. ετησίως.

Άδεια 20ετούς διάρκειας

Η άδεια της Hellas Sat Α.Ε. θα είναι 20ετούς διάρκειας και θα αρχίσει να μετρά

από την ημερομηνία λειτουργίας των δορυφόρων, η οποία δεν μπορεί να

καθυστερήσει πέραν της 25ης Μαρτίου του 2002. Το Δημόσιο θα λάβει ως

αντάλλαγμα την ελεύθερη χρήση 3 αναμεταδοτών, καθώς και χρηματικό τίμημα.