Με ρυθμό 5.000 ανδρών (και γυναικών) τον χρόνο για την επόμενη τριετία
«εισβάλλουν» στις Ένοπλες Δυνάμεις οι «επαγγελματίες οπλίτες», η πρόσληψη των
οποίων δρομολογεί σταδιακή μείωση της στρατιωτικής θητείας κατά 6 μήνες.

Πρώτη γραμμή: Υποχρεωτικά σε μονάδες εκστρατείας και όπου υπάρχουν όπλα
υψηλής τεχνολογίας θα πηγαίνουν οι επαγγελματίες οπλίτες τα πρώτα 10 χρόνια


Οι «επαγγελματίες οπλίτες» (ΕΠ.ΟΠ.) θα έχουν πρώτο καθαρό μισθό, με τα
σημερινά δεδομένα, περίπου 220.000 δρχ. τον μήνα και κατά την 35ετή τους
παραμονή στο στράτευμα θα εξελίσσονται μισθολογικά μέχρι τον βαθμό του
ταγματάρχη. Θα έχουν όμως το δικαίωμα να αποχωρούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις με
μειωμένη σύνταξη ­ και υψηλό εφάπαξ ­ στα 25 χρόνια υπηρεσίας τους.


Τα πρώτα 10 χρόνια θα υπηρετούν υποχρεωτικά σε μονάδες «πρώτης γραμμής»
(εκστρατείας). Θα ακολουθεί πιο «ήπια» θητεία, ενώ για τα τελευταία 15 θα
υπάρχει δυνατότητα, λόγω και της ηλικίας τους, να τοποθετούνται σε θέσεις
διοικητικής μέριμνας.


Το ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου για τους «επαγγελματίες οπλίτες» που δημοσιεύουν
σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ» αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς το τέλος Ιανουαρίου για
ψήφιση. Ο υπουργός Άμυνας κ. Άκης Τσοχατζόπουλος έχει προγραμματίσει ότι μέχρι
τον Μάιο - Ιούνιο του νέου έτους θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες
πρόσληψης, «έτσι ώστε, όπως λέει, να μπορέσουν να μπουν οι άνθρωποι, παιδιά
του λαού, που δεν θέλουν να πάρουν διπλώματα ούτε Πανεπιστημίου ούτε ΤΕΙ,
ακόμα και μη απόφοιτοι Λυκείου».


Το σχέδιο νόμου επεξεργάστηκε το Επιτελείο του υπουργού Εθνικής Άμυνας
(ΕΠΥΕΘΑ) αφού έλαβε υπόψη του εισηγήσεις των Γενικών Επιτελείων ­ η τελική
«σύνθεση» έγινε σε συνεδρίαση των Αρχηγών με τους κ.κ. Α. Τσοχατζόπουλο, Δ.
Αποστολάκη και Ε. Χωραφά.


Σημείο προβληματισμού υπήρξε η θεμελίωση ή όχι δικαιώματος πλήρους
συνταξιοδότησης για τους «οπλίτες» ­ οι αρχικές σκέψεις προβλέπουν μόνο 7ετή
θητεία, ανανεούμενη τρεις φορές. Το μοντέλο αυτό δεν προχώρησε διότι
εκτιμήθηκε ότι η απόλυση μετά 21 έτη χωρίς σύνταξη θα ήταν ισχυρό αντικίνητρο
και το νέο σχήμα θα ήταν ένα «λίφτινγκ» του ισχύοντος σήμερα θεσμού του οπλίτη
5ετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ), που βρίσκεται «στα όριά του». Ήδη το υπουργείο Άμυνας
με νομοθετική ρύθμιση εξισώνει με τους «επαγγελματίες οπλίτες» και τους
περίπου 22.000 νέους και νέες που υπηρετούν ως ΕΠΥ ή μακράς θητείας.


«Δημιουργούμε έναν νέο θεσμό που θα απαντήσει στις ανάγκες των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων τα επόμενα 20-30 χρόνια» υπογραμμίζει ο κ. Τσοχατζόπουλος,
που προχθές από τη Λέρο επεσήμανε τα προβλήματα που δημιουργεί η
υπογεννητικότητα. Ξεκαθαρίζει δε ότι δεν πρόκειται για υιοθέτηση του θεσμού
του επαγγελματικού στρατού. «Δεν υποβαθμίζουμε τους οπλίτες θητείας οι οποίοι
είναι το βασικότερο κομμάτι μας και θα μείνουν» είπε τις προάλλες σε κλειστή
συνεδρίαση της Βουλής. «Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λέει ο υπουργός, αφού
έκαναν το λάθος να επαγγελματικοποιήσουν εξολοκλήρου και αποκλειστικά τον
στρατό τους, ψάχνουν τώρα να βρουν νέο κόσμο και δεν βρίσκουν».


Το σχέδιο νόμου ορίζει, ακριβώς για να διασφαλισθεί μια «σωστή» σχέση
στρατευμένων - επαγγελματιών, ότι οι συνολικές θέσεις των ΕΠ.ΟΠ. «δεν μπορούν
να υπερβούν τον αριθμό των 25.000. Ωστόσο οι σχεδιασμοί γίνονται για 15.000
άνδρες (και γυναίκες), αν και οι ανάγκες πιέζουν για 20.000.


Το εκ 15 άρθρων σχέδιο νόμου «κοστολογείται» από ειδική επιτροπή. Το Πεντάγωνο
υπολογίζει το ετήσιο κόστος για 5.000 οπλίτες σε 20 δισ. δρχ. Ωστόσο με την
ολοκλήρωση της 6μηνης μείωσης της θητείας και την εξοικονόμηση πόρων, η τελική
επιβάρυνση θα είναι 13 δισ. δρχ. τον χρόνο. Το ποσό αυτό θα διατεθεί από τα
αποθεματικά του προϋπολογισμού.


Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ως επαγγελματίες οπλίτες μπορούν να καταταγούν
άνδρες, ενώ ειδική ρύθμιση προβλέπει και ποσόστωση ώστε να κατατάσσονται και
γυναίκες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18-26 ετών, ύψους
τουλάχιστον 1,60 μ. (οι γυναίκες 1,55 μ.). Οι γραμματικές γνώσεις θα
καθορίζονται με υπουργική απόφαση, θα μπορούν όμως να κατατάσσονται και
απόφοιτοι Γυμνασίου. Η έμφαση θα δοθεί στους αποφοίτους ΙΕΚ. Οι άνδρες θα
πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να διανύουν το
τελευταίο 6μηνο αυτής.


* Η επιλογή


Η πρόσληψη γίνεται με διαγωνισμό του υπουργείου Άμυνας ­ όχι δηλαδή μέσω του
ΑΣΕΠ. Οι όροι θα περιλαμβάνονται σε Προεδρικό Διάταγμα. Οι ΕΠ.ΟΠ. αναλόγως
κλάδου κατατάσσονται στον βαθμό του στρατιώτη, ναύτη ή σμηνίτη.


* Υποχρέωση παραμονής


Με την κατάταξη, οι ΕΠ.ΟΠ. αναλαμβάνουν 10ετή υποχρέωση παραμονής με τη
συμπλήρωση της οποίας μπορούν να μονιμοποιηθούν κατόπιν αιτήσεώς τους.
Προϋπόθεση είναι να κριθούν επιτυχόντες σε γραπτές εξετάσεις και να κριθούν
ότι κάνουν για μόνιμοι από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων όπου υπολογίζεται και
η εισήγηση του διοικητή τους.


* Εισφορές - συντάξεις


Τα πρώτα 10 χρόνια ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και στο Επικουρικό (ΤΕΑΜ). Μετά τη
μονιμοποίηση γίνονται μέλη (μέτοχοι) των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. και
αναγνωρίζεται όλη η προϋπηρεσία (διαδοχική ασφάλιση).


­ Το εφάπαξ βοήθημα το «κερδίζουν» με τη συμπλήρωση 25 ετών.


­ Οι ΕΠ.ΟΠ. «δικαιούνται σύνταξης από το Δημόσιο», προβλέπει το σχέδιο νόμου,
«και διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους
ομοιοβάθμους τους μόνιμους υπαξιωματικούς μη παραγωγικών σχολών».


* Αποζημίωση - απόλυση


Όσοι απολυθούν με τη 10ετία παίρνουν αποζημίωση, που είναι το διπλάσιο των
ετών υπηρεσίας επί των τελευταίων μηνιαίων αποδοχών.


Οι ΕΠ.ΟΠ. απολύονται στις εξής περιπτώσεις: Όταν λήξει η 10ετής υποχρέωση και
εφόσον δεν υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση. Όταν καταδικασθούν σε κάθειρξη
ή φυλάκιση, όταν κριθούν μη ικανοί από τα Συμβούλια Κρίσεων και όταν λάβουν
αναρρωτική άδεια πάνω από 12 μήνες εντός 5ετίας.


Επίσης μπορούν να ζητήσουν οι ίδιοι να φύγουν με την προϋπόθεση να έχουν ήδη 3
χρόνια στο στράτευμα. Χωρίς αίτηση μπορούν να απολυθούν όσοι με τη συμπλήρωση
5ετίας κριθούν ότι έχουν σοβαρές ελλείψεις ή έχουν υποπέσει σε παραπτώματα. Η
υγειονομική περίθαλψη των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους είναι η
αυτή με των μονίμων υπαξιωματικών.


Μέχρι τον βαθμό του αρχιλοχία


Φωτοτυπία του σχεδίου νόμου για τους επαγγελματίες οπλίτες


Οι ΕΠΟΠ μπορούν να προαχθούν μέχρι τον βαθμό του αρχιλοχία και (επ'
ανδραγαθία) του ανθυπασπιστή. Από την κατάταξή τους «εξομοιώνονται μισθολογικά
με τους εν ενεργεία λοχίες μη παραγωγικών σχολών», πράγμα που σημαίνει μεικτές
αποδοχές σήμερα 260.000 δρχ. (περίπου 220.000 δρχ. «στο χέρι»). Ακολουθούν
μισθολογικές προαγωγές ως εξής: στα 3 χρόνια παίρνουν τον μισθό τού επιλοχία,
στα 8 του αρχιλοχία, στα 14 του ανθυπασπιστή, στα 18 του ανθυπολοχαγού, στα 22
του υπολοχαγού, στα 25 του λοχαγού και στα 29 του ταγματάρχη. (Επιπλέον το
οικογενειακό επίδομα).


* Εκπαίδευση - τοποθέτηση


Με αποφάσεις των αρχηγών των Επιτελείων θεσπίζονται συνεχείς επιμορφώσεις τους
στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. «Ο Στρατός έχει υψηλής τεχνολογίας μέσα και
θέλει ανάλογα στελέχη», λέει ο υπουργός.


­ Μέχρι να συμπληρώσουν 10 χρόνια «τοποθετούνται σε μονάδες εκστρατείας,
πολεμικά πλοία, πολεμικές μοίρες και μονάδες - υπηρεσίες που διαθέτουν
σύγχρονα οπλικά συστήματα και χρησιμοποιούν υλικά και μέσα υψηλής
τεχνολογίας».


­ Μετά τη μονιμοποίησή τους είναι δυνατόν να τους απονέμεται και δεύτερη
επιχειρησιακή ειδικότητα - εξειδίκευση. Για το χρονικό αυτό διάστημα (10-25
χρόνια) έχουν γίνει σκέψεις πολλοί από αυτούς να γίνονται εκπαιδευτές.


­ «Μετά τη συμπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας είναι δυνατόν να ανατίθενται στους
ΕΠΟΠ καθήκοντα διοικητής φύσεως και να τοποθετούνται σε θέσεις υποστήριξης
μάχης και διοικητικής μέριμνας».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από