Τα αυτοκίνητα με τους παρακάτω αριθμούς κυκλοφορίας θα περάσουν από τεχνικό

έλεγχο στα ΚΤΕΟ του Νομού Αττικής αυτή την εβδομάδα:

* Επιβατηγά Ι.Χ. και φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους με αριθμό κυκλοφορίας από ΥΕΖ

7001 μέχρι ΥΕΖ 7500.

Εξάλλου την εβδομάδα από 6 μέχρι 10 Νοεμβρίου, θα περάσουν από ΚΤΕΟ τα

αυτοκίνητα με τους αριθμούς:

* Επιβατηγά Ι.Χ. και φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους με αριθμό κυκλοφορίας από ΥΕΖ

7501 μέχρι ΥΕΖ 8000.

Οι κάτοχοι των παραπάνω αυτοκινήτων πρέπει να τηλεφωνούν στον αριθμό 167 για

να καθορίσουν την ακριβή ημέρα και ώρα που θα πάνε το όχημά τους για έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους την άδεια κυκλοφορίας, το

βιβλιάριο μεταβολών και την τελευταία απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.