Ωχ! Νέα προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ ­ και μάλιστα, καταστατικά. Τον Ιανουάριο

έχουν εσωκομματικές εκλογές και δεν γνωρίζουν ακόμα πόσα και ποια από τα μέλη

τους έχουν δικαίωμα ψήφου. Για την ακρίβεια, αν εφαρμόσουν το Καταστατικό, τα

μέλη τους θα είναι πολύ λιγότερα απ’ όσα νομίζουν…