Τα μηνύματα από την τεχνική ανάλυση εξακολουθούν να κινούνται σε κλίμα
επιφυλακτικότητας και αναμονής. Οι «τεχνικές» αντιδράσεις των δύο συνεδριάσεων
συγκράτησαν τον Γενικό Δείκτη να μην πέσει κάτω από τις 3.700 μονάδες και
παρέμεινε στο εύρος των 3.700-3.790 μονάδων. Η βραχυπρόθεσμη τάση είναι
ξεκάθαρα καθοδική με το βραχυχρόνιο ΚΜΟ-5 να διασπά καθοδικά το μεσοπρόθεσμο
ΚΜΟ-20, σε εβδομαδιαία στοιχεία, ενώ πτωτική είναι η τάση και μακροχρόνια με
τον Γενικό Δείκτη να έχει σπάσει καθοδικά τους ΚΜΟ των 5, 20, 60 ημερών.


Οι δείκτες της τεχνικής ανάλυσης δε δίνουν ξεκάθαρα σήματα με το MACD να
βρίσκεται οριακά σε ανοδική αγορά (χωρίς να δίνει σήμα), ενώ ο στοχαστικός
έχει περάσει σε καθοδική αγορά.


Οι χαμηλοί όγκοι επιβεβαιώνουν τη διάχυτη επιφυλακτικότητα των επενδυτών, ενώ
παραμένουν εμπόδιο στην αντιστροφή του κλίματος. Η αγορά συναντά επίπεδο
στήριξης στις 3.650 και αντιστέκεται στις 4.000 μονάδες.


Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκε και αυτήν την εβδομάδα ο όγκος συναλλαγών καθώς οι
επενδυτές τηρούν στάση αναμονής για επανατοποθέτησή τους στην αγορά. Τα ξένα
χαρτοφυλάκια και αυτά με τη σειρά τους αναμένουν τη σταθεροποίηση της αγοράς
και προχωρούν σε σταδιακές τοποθετήσεις επιλεγμένων μετοχών. Ενδιαφέρον την
παρούσα στιγμή παρουσιάζει το γράφημα του Γενικού Δείκτη σε εβδομαδιαία βάση,
καθώς η σταθεροποίηση και η απορρόφηση της υπερβολής του προηγούμενου χρόνου
αποτελεί γεγονός. Από τεχνικής άποψης ο Γενικός Δείκτης την παρούσα στιγμή
είναι απαλλαγμένος από όλα τα χάσματα τιμών (gaps) που όφειλε να κλείσει,
καλύπτοντας και το τελευταίο στις 20/10/2000. Ο MACD προσδιορίζει αλλαγή τάσης
και τείνει σταδιακά στην αγοραστική πλευρά. Η ζώνη των 3.600-3.700 μονάδων
παρέχει ισχυρότατη στήριξη και πιθανότατα αποτελεί το επίπεδο που μια νέα
ανοδική τάση θα δημιουργηθεί. Το επίπεδο των 3.816 μονάδων που δίδεται από τον
ΚΜΟ 60 ημερών αποτελεί το πρώτο σημείο αντίστασης, ενώ ο ΚΜΟ των 30 ημερών μας
προσδιορίζει την επόμενη αντίσταση στο ψυχολογικό επίπεδο των 4.000 μονάδων.
Εν κατακλείδι, η αγορά τον τελευταίο χρόνο παρουσιάζεται εξαιρετικά δύσκολη
και απρόβλεπτη, αλλά από τεχνική πλευρά η εν λόγω διόρθωση ήταν απόλυτα
φυσιολογική και αναμφισβήτητα αποτελεί την γενεσιουργό δύναμη μιας νέας
ανοδικής τάσης.


Σε φάση αναζήτησης σημείων ισορροπίας βρίσκεται η χρηματιστηριακή αγορά, η
οποία όμως εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξαιρετικά αρνητική συγκυρία (bear
market). Οι τιμές του Γενικού Δείκτη εξακολουθούν να κινούνται στα όρια του
μεσοπρόθεσμου καθοδικού καναλιού. Η περιοχή στήριξης του Γενικού Δείκτη
βρίσκεται στις 3.750 και μετά στις 3.440 μονάδες. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από τον κινητό μέσο των 30
ημερών. Αντίσταση παρατηρείται στην περιοχή των 3.950 μονάδων με επόμενη στις
4.150 μονάδες. Παρατηρώντας το γράφημα «τιμών - όγκου» του Γενικού Δείκτη
διαπιστώνεται ότι οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες (Stochastic (5%, 3%), Williams)
έχοντας δώσει σήμα αγοράς, εμφανίζονται να αντιστρέφονται. Παράλληλα, οι
μεσομακροπρόθεσμοι δείκτες έχοντας προτείνει πώληση τείνουν να
σταθεροποιηθούν. Επίσης, ο Ταλαντωτής Τιμών (Price Oscillator 5-60-45)
προτείνει σταθερά πώληση.


Η διέξοδος από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών που αναζητά η ελληνική κεφαλαιαγορά
απεγνωσμένα εδώ και καιρό δεν διαφάνηκε ούτε και την εβδομάδα που διανύσαμε. Η
σύντομη ανάκαμψη των διεθνών χρηματιστηρίων δεν στάθηκε ικανή να δώσει έστω
και βραχυχρόνια έναν τόνο αισιοδοξίας στη Σοφοκλέους. Το αγοραστικό
ενδιαφέρον, πάντως, εστιάζεται στον βιομηχανικό και τραπεζικό κλάδο, γεγονός
που μπορεί να ληφθεί ως προπομπός θεσμικών τοποθετήσεων στους τίτλους των
αναφερθέντων κλάδων. Από την άλλη πλευρά, η εικόνα που παρουσιάζουν οι
υπόλοιποι κλάδοι (κυρίως από πλευράς αγοραστικού ενδιαφέροντος) φαίνεται να
παρατείνει την ανησυχία καθώς, τεχνικά, η συνεχιζόμενη διάσπαση των σημείων
στήριξης των επιμέρους δεικτών δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα.


Σε ασφαλή συμπεράσματα, όμως, δεν οδηγούμαστε ούτε και από την τεχνική εικόνα
του Γενικού Δείκτη Τιμών, καθώς οι επιμέρους τεχνικοί δείκτες (Momentum,
Stochastic Slow, RSI) κινούνται σε ουδέτερες ζώνες. Μοναδική εξαίρεση ο MACD,
o οποίος στα επίπεδα των 3,720 εμφανίζεται να δίνει αγοραστικό σήμα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από