Όταν σε σύνολο 120.000 «ενεργών» φοιτητών ΑΕΙ έχουμε άλλους 15.000, δηλαδή

έναν στους οκτώ, που συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τότε

σίγουρα μπορούμε να μιλήσουμε για ένα νέο τοπίο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι απέναντι στα 240 Πανεπιστημιακά

Τμήματα (234 στα ΑΕΙ και 6 στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο) έχουν ήδη «οικοδομηθεί»

248 Τμήματα-Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τότε δικαιούμαστε να μιλήσουμε

για τη δημιουργία, εμφάνιση και γιγάντωση της Τεταρτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη

χώρα μας.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) παρ’ ότι δεν έχουν ­ εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων ­ πολλά χρόνια

ζωής, εξελίσσονται και αυξάνονται με εκπληκτικούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να

λειτουργούν, αυτή τη στιγμή, περισσότερα από 200 Τμήματα σε 18 Πανεπιστήμια σε

όλη τη χώρα.

Για να δώσουμε μια εικόνα της εξέλιξης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αρκεί να

πούμε ότι το 1997 λειτουργούσαν 130 μεταπτυχιακά Τμήματα σε 13 Πανεπιστήμια.

Φέτος (2000) σε 18 ελληνικά Πανεπιστήμια λειτουργούν 248 μεταπτυχιακά

προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, 1 μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί στην

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 36 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6

στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 58

στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 16 στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας,

3 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 11 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4 στο

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 3 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 11 στο Πανεπιστήμιο

Ιωαννίνων, 24 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 3 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 24 στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 5 στο

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 5 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 8 στο Πολυτεχνείο της

Κρήτης και 22 στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

1. Οι τομείς ειδίκευσης στα οικονομικά

ΣΕΛ. 26-27


2. Κριτήρια εισαγωγής και θετικές επιστήμες

ΣΕΛ. 28-29


3. Μεταπτυχιακές σπουδές και αγορά εργασίας

ΣΕΛ. 30-31


4. Τεχνολογία και εισαγωγές εξωτερικού

ΣΕΛ. 32-45


5. Προγράμματα κλασικών σπουδών

ΣΕΛ. 48-49


6. Από την πληροφορική έως τον τουρισμό

ΣΕΛ. 50-51