ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Αγροτικό προϊόν. 2. Το σχετιζόμενο με τη σπονδυλική στήλη.

3. «… Άιλαντ», πολιτεία των ΗΠΑ με πρωτεύουσα το Πρόβιντενς. ­ Πόλη

της ΒΔ Αγγλίας. 4. Απ’ τους κακούς… χειρότεροι (γεν.). 5.

Συχνά πληγώνει. 6. Ένα ρήμα που δημιουργεί… παράπονα (αντίστρ.). ­

Γειτονικά στο αλφάβητο. 7. Η χαρά επακόλουθό της. ­ Διέπεται και αυτή

από φυσικούς νόμους (γεν.). 8. Αθηναϊκή συνοικία (γεν.). 9.

Αγγλικό σύμφωνο. ­ Δεν είναι τα αρχαία ρητά.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Κωμόπολη της χαλκιδικής. 2. Ποταμός της Ιταλίας, στη γλώσσα

του (αντίστρ.). ­ Δύσκολα… χάνονται. 3. «… Μπολένα», όπερα του

Ντονιτσέτι. ­ Μεγαλόσωμο ψάρι (αντίστρ.). 4. Ιστορικός και λογοτέχνης,

που συνέγραψε βιογραφίες πολλών αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης. 5.

Τίτλος ταινίας του Πολάνσκι (αντίστρ.). ­ Ιστορική βελγική λουτρόπολη. ­ Ο

Λουδοβίκος αυτός της Γαλλίας ήταν γιος και διάδοχος του Καρόλου Ζ’. 6.

Πολλούς τους… πνίγει. ­ Αριθμός οπτικά. ­ Κατακτητές της Ρωσίας και νονοί

της. 7. Βιβλικό πρόσωπο. ­ Τρία μόνο από το… μόνο. 8. Τράπεζά

μας, που λειτούργησε αρχικά στην Κέρκυρα. 9. Εισάγει ερωτηματικές

προτάσεις. ­ Προμηνύουν καλά.

ΛΥΣΗ (13/10/2000)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2. ΟΡΑΤΙΟΣ 3. ΓΑΛΑ­ΜΟΔΑ 4.

Ο ΤΑΜΠΑΚΟΣ 5. ΜΗΤΗΡ­ΡΙΑ 6. ΑΓΑΡ 7. ΧΑΣΕΣ­ΤΑΡ 8.

ΙΕ­ΣΩΛΗΝΑ 9. ΑΚΡΩΝ­ΣΗΣ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΛΟΓΟΜΑΧΙΑ 2. ΟΡΑΤΗ­ΑΕΚ

3. ΓΑΛΑΤΑΣ 4. ΙΤΑΜΗ­ΕΣΩ 5. ΣΙ­ΠΡΑΣΩΝ 6. ΤΟΜΑ

7. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 8. ΔΟΪΡΑΝΗ 9. Η ΝΑΣΑ­ΡΑΣ.