Δεν έτυχαν της ευρύτερης αποδοχής οι προτάσεις Χριστόδουλου για την εκλογή δύο

βοηθών επισκόπων για τις θέσεις του διευθυντού του Γραφείου του Διορθόδοξου

Κέντρου και του υπευθύνου του Γραφείου της Αρχιεπισκοπής στις Βρυξέλλες. Στην

πρώτη περίπτωση, όπου τελικά εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Σακελλαρίου, 16

μητροπολίτες ψήφισαν λευκό ενώ άλλοι οκτώ προτίμησαν άλλους υποψηφίους. Στη

δεύτερη περίπτωση, εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Χατζόπουλος, 18 ψήφισαν

λευκό και άλλοι εννέα άλλους υποψηφίους. Μητροπολίτες έλεγαν χθες, μετά τη

συνεδρίαση της Ιεραρχίας, ότι «έγινε προσπάθεια να σταλεί ένα μήνυμα στον

πρώτο, όχι για αντιπολιτευτικούς λόγους στην έως τώρα πορεία του αλλά στις

επιλογές του στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν σημαντικές θέσεις».