Η Αγγελική Πετρεουλάκη Γεν. δ/ντρια και χρηματιστηριακή εκπρόσωπος VICTORY

ΑΧΕΠΕΥ, μέλος του Δ.Σ. του ΧΑΑ

Το φαινόμενο της έντονης νευρικότητας που παρατηρείται στις διακυμάνσεις των

τιμών στην πλειονότητα των εισηγμένων τίτλων είναι φυσικό επακόλουθο της

παρατεταμένης έλλειψης δυναμικής που χαρακτηρίζει το Χρηματιστήριο Αξιών

Αθηνών κατά τους τελευταίους μήνες.

Μια έλλειψη δυναμικής που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χαρακτηριστεί

δικαιολογημένη (διορθωτική πορεία τιμών, νευρικότητα διεθνών Χρηματιστηρίων,

αύξηση διεθνών τιμών πετρελαίου, καθυστέρηση εφαρμογής διαρθρωτικών αλλαγών

στην ελληνική οικονομία), όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί

δικαιολογημένη όσον αφορά τις εξελίξεις στο μικροοικονομικό κυρίως τοπίο της

χώρας.

Το παρατεταμένο αυτό αρνητικό χρηματιστηριακό κλίμα έχει επιφέρει ισχυρό

κλονισμό στην εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στον θεσμό του

Χρηματιστηρίου, καθώς διαπιστώνουμε ότι ο «λογικός» επενδυτικός ορίζοντας έχει

χαθεί. Δυστυχώς όμως, ο επενδυτικός ορίζοντας έχει εκλείψει και από την πλευρά

των θεσμικών (των εγχώριων τουλάχιστον), οι οποίοι προσπαθούν να αποκομίσουν ή

να διασφαλίσουν τις όποιες μικρές υπεραξίες εξασφαλίζουν σε μικρό χρονικό

διάστημα.

Έτσι, η όποια εξαγωγή ψύχραιμων και ουσιαστικών αξιολογήσεων αναφορικά με τη

βραχυχρόνια πορεία της Σοφοκλέους κρίνεται παρακινδυνευμένη καθώς οι έντονες

διακυμάνσεις των τιμών ­ οι οποίες συχνά αγγίζουν τα όρια της υπερβολής ­

οδηγούν τη χρηματιστηριακή αγορά σε μια διαρκή αναζήτηση νέων σημείων

ισορροπίας.

Όσον αφορά τη σημαντική μείωση του όγκου συναλλαγών και τον περιορισμό της

ρευστότητας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πέρα από την αρνητική ψυχολογία των

επενδυτών βασικό ρόλο έχει παίξει και η σημαντική αύξηση προσφοράς των τίτλων,

η οποία έχει επέλθει από τις διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίων και τις νέες

εισαγωγές.

Από την άλλη, η σημαντική διόρθωση των τιμών κατά τους τελευταίους μήνες έχει

εκλογικεύσει τις αποτιμήσεις της πλειονότητας των εισηγμένων εταιρειών, σε

βαθμό που να προσελκύουν το αγοραστικό ενδιαφέρον, τόσο των εγχώριων όσο και

των ξένων θεσμικών επενδυτών. Ας αναλογιστούμε ότι στη σχετικά πρόσφατη

ανάκαμψη της αγοράς από τα επίπεδα των 3.500 μονάδων στις 4.200 μονάδες

πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι ξένοι θεσμικοί.

Όπως εξάλλου αναφέρουν αναλυτές της Credit Suisse First Boston, το ενδιαφέρον

για επιλεγμένες ελληνικές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης αναμένεται να

επεκταθεί κατά τους ερχόμενους 4-5 μήνες.

Η χρονική αυτή ταύτιση δεν είναι τυχαία καθώς οι αναδυόμενες αγορές (παρά την

αναμενόμενη αναβάθμισή μας, προς το παρόν θα πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε ως

τέτοια) αναμένεται να επιστρέψουν στο επενδυτικό προσκήνιο, καθώς οι

παραδοσιακές «μεγάλες» κεφαλαιαγορές εμφανίζουν σημάδια κόπωσης αλλά και

επικινδυνότητας.

Όχι ότι τα στοιχεία αυτά δεν χαρακτηρίζουν τις αναδυόμενες, αλλά τουλάχιστον

πολλές εξ αυτών ­ συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας ­ είναι φθηνότερες.

Τέλος, η δημιουργία ενός σταθερότερου και «υγιούς» κλίματος πρέπει να τεθεί σε

προτεραιότητα από την πλευρά των ιθυνόντων.

Οι πρόσφατες εξαγγελίες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τις θεσμικές

αλλαγές στην ελληνική κεφαλαιαγορά τείνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιπλέον, η διαμόρφωση ενός «θετικότερου» χρηματιστηριακού κλίματος τους

αμέσως επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την πρόθεση της

κυβέρνησης να επιχειρήσει την εφαρμογή των απαραίτητων στην ελληνική οικονομία

διαρθρωτικών αλλαγών και την προώθηση των ολυμπιακών και αναπτυξιακών έργων

υποδομής. Οποιαδήποτε αναστολή και καθυστέρηση εφαρμογής τους κρίνουμε ότι θα

είναι ανασταλτικός παράγοντας στην ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς.