Και φυλλάδιο για το «πώς πρέπει να στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία» συνέγραψε ο

κ. Χριστόδουλος, το οποίο πωλείται μαζί με το περιοδικό της Αρχιεπισκοπής

«Τόλμη». Ο Αρχιεπίσκοπος κατέγραψε σε δέκα κανόνες τη συμπεριφορά που πρέπει

να ακολουθεί ο πιστός. Όπως αναφέρεται, ο πιστός δεν θα πρέπει να φορά καπέλο,

να μην έχει τα χέρια στις τσέπες, να μην κάθεται σταυροπόδι και να περπατά

χωρίς να ενοχλεί και να θορυβεί.