Με τον εμπορικό τίτλο Avaya θα δραστηριοποιείται στο εξής στη διεθνή αγορά

τηλεπικοινωνιών η εταιρεία του αμερικανικού ομίλου Enterprise Networks η οποία

αποσπάστηκε από τη Lucent Technologies.

Με την εταιρεία Avaya έχει αναπτύξει σχέσεις στενής συνεργασίας ο όμιλος της

Altec, ο οποίος διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα τα προϊόντα της τόσο στην

Ελλάδα όσο και στις αγορές των βαλκανικών χωρών.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα ο όμιλος Altec έχει αναλάβει τη διανομή των

προϊόντων της εταιρείας που αφορούν συστήματα φωνής και μετάδοσης δεδομένων,

μέσω ενός δικτύου που αποτελείται από έξι system integrator καθώς και σαράντα

μεταπωλητές.