Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της Τρίτης, όπως άλλωστε

ανέμενε η αγορά, τη διατήρηση των βασικών επιτοκίων στα τωρινά επίπεδα. Η

απόφαση αυτή βασίστηκε σε μια σειρά οικονομικών στοιχείων των ΗΠΑ που

επιβεβαιώνουν ότι η αμερικανική οικονομία παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης με

περιορισμένους κινδύνους στο μέτωπο του πληθωρισμού. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με

την ανακοίνωση της FED που επακολούθησε μετά τη λήξη της συνεδρίασης, η

πρόσφατη σημαντική άνοδος της τιμής πετρελαίου και η στενότητα της αγοράς

εργασίας ενισχύουν την πιθανότητα πληθωριστικών πιέσεων στο μέλλον. Το γεγονός

αυτό επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι πιθανότατα ο κύκλος αυξήσεων των

αμερικανικών επιτοκίων δεν έχει ακόμα κλείσει.

Στην Αγγλία ξεκίνησε την Τετάρτη η διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας

(ΒοΕ) ενώ η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα. Η διατήρηση του πυρήνα

του πληθωρισμού χαμηλότερα από τον στόχο 2,5% της τράπεζας, η πτώση του ρυθμού

αύξησης των μέσων αποδοχών, η υποχώρηση των τιμών λιανικού εμπορίου καθώς και

η μείωση του επιπέδου πίστωσης των καταναλωτών, ενισχύουν την πιθανότητα

διατήρησης αμετάβλητων επιτοκίων για όγδοο συνεχή μήνα.

Ο φόβος συντονισμένης παρέμβασης προς όφελος του ευρώ συνεχίζει να «αιωρείται»

στις διεθνείς χρηματαγορές επιτρέποντας την ισοτιμία ευρώ/δολάριο να

διατηρείται στα επίπεδα 0,87-0,88$. Σήμερα συνεδριάζει η ΕκΤ αλλά δεν

αναμένουμε μεταβολή των βασικών επιτοκίων.

Στην ελληνική αγορά η ζήτηση στη δημοπρασία 10ετών ομολόγων του Δημοσίου με τη

μέθοδο re-opening την Τρίτη (λήξη: Μάιος 2010) ξεπέρασε τις προσδοκίες

δεδομένου ότι οι προσφορές ανήλθαν στα 950,5 δισ. δρχ. Το υπουργείο

Οικονομικών άντλησε τελικά 257 δισ. δρχ. και το μέσο σταθμικό επιτόκιο

κυμάνθηκε στο 5,98% (μέση τιμή 100,054 δρχ.) Στη δημοπρασία repo την Τετάρτη η

ΤτΕ διοχέτευσε στη διατραπεζική αγορά 355,2 δισ. δραχμές (7,50% επιτόκιο). Στο

Fixing την Τετάρτη η ισοτιμία ευρώ/δραχμή καθορίστηκε στις 339,330 έναντι

339,370 την Τρίτη. Η απόκλιση του χαρακτηριστικού 10ετούς ομολόγου από το

αντίστοιχο γερμανικό κυμαινόταν την Τετάρτη στις 75 μ.β.