Η παρατεταμένη ανησυχία της αγοράς για νέα επιχείρηση παρέμβασης συνεχίζει

προς το παρόν να αποτελεί τον βασικό παράγοντα στήριξης του ευρώ, με

αποτέλεσμα τη μικρή υποχώρηση των βασικών συναλλαγματικών του ισοτιμιών, μετά

την ανακοίνωση της πτώσης ­ πέμπτο συνεχή μήνα ­ του ΡΜΙ Σεπτεμβρίου της

ευρωζώνης.

Οι επικρατούσες συνθήκες σχετικής νομισματικής χαλαρότητας καθώς και η

αναμενόμενη διατήρηση του πληθωρισμού υψηλότερα από τον στόχο 2,0% της

Κεντρικής Τράπεζας στη χώρα του ευρώ επιβεβαιώνουν την άποψη της αγοράς πως τα

ευρωπαϊκά επιτόκια θα αυξηθούν το άμεσο μέλλον. Εν τούτοις, στην αυριανή

συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν αναμένεται μεταβολή των

επιτοκίων δεδομένου ότι η προηγούμενη αύξηση πραγματοποιήθηκε μόλις πριν από

ένα μήνα ενώ στη δημοπρασία της Κεντρικής Τράπεζας τη Δευτέρα το κατώτατο

επιτόκιο, που αποτελεί δείκτη της πορείας των επιτοκίων για την αγορά,

ενισχύθηκε μόνο 2 μονάδες βάσης (4,67%).

Στην Ιαπωνία, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της τριμηνιαίας οικονομικής

έκθεσης Tankan, το αίσθημα ευρωστίας των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων

ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων ετών και οι

προγραμματιζόμενες κεφαλαιουχικές επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν σε ετήσια

βάση. Εν τούτοις, οι μικρές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα προβούν σε περιορισμό

των κεφαλαιουχικών επενδύσεων το τρέχον έτος, γεγονός που αντανακλά το χαμηλό

επίπεδο της εσωτερικής ζήτησης. Γενικότερα, τα στοιχεία της έκθεσης ήταν

θετικότερα από τα αναμενόμενα. Παρ’ όλ’ αυτά, η αγορά έχει εστιάσει την

προσοχή της στην πρόσφατη πτώση των αποδόσεων των ιαπωνικών χρηματιστηρίων

καθώς και στην πιθανότητα περιορισμού των επαναπατρισθέντων ιαπωνικών

κεφαλαίων με το ξεκίνημα του δεύτερου εξαμήνου του οικονομικού κύκλου.

Στην Βρετανία, ο δείκτης ΡΜΙ Σεπτεμβρίου υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των

τελευταίων τριών μηνών, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα διατήρησης

αμετάβλητων επιτοκίων όγδοο συνεχή μήνα, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας

που ξεκινάει σήμερα.

Στην ελληνική αγορά, η ισοτιμία δραχμή / ευρώ καθορίστηκε στο fixing της

Τρίτης 339,370, έναντι 339,350 τη Δευτέρα, και η Τράπεζα της Ελλάδος πούλησε

35 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση του χαρακτηριστικού δεκαετούς ομολόγου από το

αντίστοιχο γερμανικό κυμαινόταν την Τρίτη στις 76 μονάδες βάσης.