Ποια είναι τα σημερινά χαρακτηριστικά της αγοράς και τι χρειάζεται για να

αναστραφεί το κλίμα;

Απαντά ο διευθύνων σύμβουλος της Rate Capital ΑΧΕΠΕΥ κ. Κωνσταντίνος

Δαλαμάνης

Παρατηρείται πλήρης αδράνεια στην αγορά. Το φαινόμενο αυτό συναντάται κυρίως

στους ιδιώτες επενδυτές με μικρά και μεσαία χαρτοφυλάκια. Κι αυτό, διότι οι

επενδυτές κατέχουν μετοχές και δεν φαίνεται να διαθέτουν την απαραίτητη

ρευστότητα. Από την άλλη, οι μετοχές που κατέχουν σημειώνουν ζημίες, οι οποίες

φθάνουν έως και 70% του αρχικού κεφαλαίου. Για να αλλάξει, λοιπόν, το κλίμα

απαιτείται αύξηση του ημερήσιου τζίρου, ο οποίος θα πρέπει να είναι

μεγαλύτερος από 100 δισ. δραχμές. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει αποτελεσματικά

με την εισροή και τη δραστηριοποίηση ξένων κεφαλαίων.