Στα γενικότερα πλαίσια της προχθεσινής συνεδρίασης κινήθηκε και η χθεσινή, με

το περιορισμένο πλέον αγοραστικό ενδιαφέρον να εστιάζεται σε εταιρείες μεγάλης

κεφαλαιοποίησης. Ο ΓΔΤ παρέμεινε αμετάβλητος στις 4.153 μονάδες (-0,01%), ενώ

ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών μειώθηκε περαιτέρω στα 79 δισ. δρχ. Όσον αφορά

τους ξένους θεσμικούς επενδυτές, το ενδιαφέρον τους εστιάστηκε για μια ακόμη

φορά σε μετοχές Τραπεζών και Τηλεπικοινωνιών και στην 3Ε. Από την άλλη πλευρά,

οι εγχώριοι θεσμικοί παρουσίασαν μεικτή εικόνα, χωρίς ξεκάθαρη τάση. Από

πλευράς κλαδικών δεικτών, ανοδικά κινήθηκαν οι Τράπεζες (+0,86%), και οι

Διάφορες μετοχές (+0,14%), ενώ από τους υπόλοιπους αρνητικά κινούμενους τη

μεγαλύτερη μεταβολή σημείωσε η Παράλληλη Αγορά με απώλειες (-2,95%). Σημαντικό

γεγονός αποτέλεσε το θλιβερό συμβάν του πλοίου της θυγατρικής MFD των Μινωικών

Γραμμών, που οδήγησε την εν λόγω μετοχή στο κατώτερο όριο διακύμανσης. Εν

κατακλείδι, η αγορά δεν σημείωσε αξιόλογες μεταβολές σε σχέση με το κλίμα των

τελευταίων συνεδριάσεων, διατηρώντας την κατάσταση αδράνειας που πλέον

παγιώνεται. Χαμηλοί όγκοι συναλλαγών, μικρές μεταβολές και το ενδιαφέρον των

θεσμικών σε μεγάλης κεφαλαιοποίησης εταιρείες τα κύρια χαρακτηριστικά των

τελευταίων συνεδριάσεων.