Το άνοιγμα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στον χώρο της Βαλκανικής και της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γενικότερα, δημιουργεί νέες «ειδικότητες» στην

τραπεζική ιεραρχία.

Ο λόγος αφορά στους ανιχνευτές επενδυτικών ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή,

μία θέση η οποία έως πριν από λίγους μήνες ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Οι εξελίξεις

όμως επέβαλαν τη δημιουργία της και ήδη μια μεγάλη ιδιωτική τράπεζα, η Alpha

Bank, σχεδόν τη θεσμοθέτησε.

Συγκεκριμένα, προώθησε στο συγκεκριμένο πόστο τον επικεφαλής της διεύθυνσης

του Private Banking κ. Καραβασίλη, ο οποίος στο εξής: Θα ανιχνεύει τα

Βαλκάνια, τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και αυτές της ανατολικής

λεκάνης της Μεσογείου, προκειμένου να εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες στην

περιοχή για λογαριασμό της τράπεζας.

Με τον όρο «ευκαιρίες» νοούνται τόσο πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα μπορούσαν

να ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank, όσο και εταιρείες του ευρύτερου

χρηματοπιστωτικού χώρου. Επίσης, θα σταθμίζονται οι ανάγκες των χωρών αυτών σε

ό,τι έχει να κάνει πάντα με τον ίδιο χώρο, ενώ παράλληλα θα προωθούνται κοινές

πρωτοβουλίες με τοπικά ιδρύματα ή με άλλα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα, όπου

κρίνεται ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Υπενθυμίζεται, για παράδειγμα, ότι σε ανάλογες πρωτοβουλίες προχώρησε πρόσφατα

η Εθνική Τράπεζα, η οποία από κοινού με την J.Ρ. Morgan, αλλά και την Καραντί

Μπανκ, δημιούργησε ένα fund, το οποίο θα δραστηριοποιείται στην Τουρκία,

επενδύοντας στη γειτονική χώρα. Κάτι ανάλογο προωθεί η ίδια τράπεζα και στην

Αίγυπτο, από κοινού με την Εθνική Τράπεζα της Αιγύπτου.

Την επίβλεψη όλων αυτών των προγραμμάτων έχει για λογαριασμό της διοίκησης της

μεγαλύτερης εμπορικής τράπεζας της χώρας ο υποδιοικητής της κ. Απόστολος

Ταμβακάκης, το γραφείο του οποίου στελεχώνεται από τους ανιχνευτές επενδυτικών

ευκαιριών της Εθνικής Τράπεζας στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στις

χώρες της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου.

Τον δρόμο πάντως για τη δημιουργία αυτής της θέσης, που θα μπορούσε να

ονομασθεί και ως «τραπεζικός σκάουτερ», άνοιξε η Εμπορική Τράπεζα, όταν στα

τέλη της δεκαετίας του ’80 έφθασε έως το μακρινό Κρασνοντάρ, της πάλαι ποτέ

Σοβιετικής Ένωσης.

Σε συνεργασία τότε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

(EBRD) προχώρησε στη δημιουργία μίας σειράς θυγατρικών τραπεζών στη

Νοτιοανατολική ­ και όχι μόνον ­ Ευρώπη, οι οποίες λειτουργούν μέχρι και

σήμερα, με επιτυχία στην πλειονότητά τους.

Στελέχη της Εμπορικής, ως πιονέροι, είχαν φθάσει τότε σε ορισμένες από τις

πλέον απίθανες περιοχές των παραλιών της Μαύρης Θάλασσας, ανιχνεύοντας το

έδαφος για την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.

Οι εποχές όμως άλλαξαν, οι «ανιχνευτές» πήραν μια περισσότερο θεσμοθετημένη

θέση στην ιεραρχία των ελληνικών τραπεζών και ετοιμάζονται τώρα να ανοίξουν

νέους δρόμους για λογαριασμό των ελληνικών πιστωτικών ομίλων, στο πλαίσιο της

προσπάθειας για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και της απόκτησης ενός περισσότερου

περιφερειακού χαρακτήρα.