Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες δεν είναι ικανοποιημένοι από τις

υπηρεσίες υγείας, όπως προκύπτει από την πρώτη έκθεση της Eurostat για την

υγεία.

Έτσι, ενώ οι Ευρωπαίοι στην πλειοψηφία τους φαίνεται ότι είναι γενικά

ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται ανά χώρα, το 65% των

Ελλήνων εμφανίζονται δυσαρεστημένοι. Η εικόνα της υγείας, ωστόσο, δεν φαίνεται

να είναι η χειρότερη στη χώρα μας καθώς, σύμφωνα με την έκθεση, περίπου 7

στους 10 Πορτογάλους δεν μένουν ικανοποιημένοι από τον τομέα αυτό στη χώρα

τους.

Ένα από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται η έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας

της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η παχυσαρκία. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι

περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος. Ο

δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) θεωρείται μια από τις σημαντικότερες μετρήσεις,

αφού μπορεί να είναι ενδεικτικός της παχυσαρκίας ή της σοβαρής έλλειψης βάρους

στον άνθρωπο. Ο ΔΜΣ προκύπτει από τη διαίρεση του βάρους σε κιλά με το

τετράγωνο του ύψους σε μέτρα. Ιδανικό είναι το βάρος ενός ανθρώπου με δείκτη

μάζας σώματος 20 – 25. Αν ο δείκτης υπερβαίνει το 25, το άτομο έρχεται

αντιμέτωπο με όλους τους κινδύνους που φέρνει μαζί της η παχυσαρκία ­

καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη.

Την ίδια στιγμή αυξημένοι είναι οι κίνδυνοι και για τους λιποβαρείς, των

οποίων ο δείκτης μάζας σώματος είναι μικρότερος του 20.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης, η παχυσαρκία βρίσκει περισσότερους

«οπαδούς» στο ανδρικό φύλο ­ περίπου το 26% των Ευρωπαίων ανδρών είναι

παχύσαρκοι. Αντίθετα, ένα ποσοστό 15% ανάμεσα στις γυναίκες της Ευρώπης θέτει

σε κίνδυνο την υγεία του λόγω έλλειψης βάρους. Στην Ελλάδα, πάντως, φαίνεται

ότι οι όροι αντιστρέφονται, αφού οι παχύσαρκες γυναίκες είναι περισσότερες από

τους άνδρες (13% των γυναικών έναντι 8,7% των ανδρών).

Τα πρωτεία φαίνεται ότι κατέχει η χώρα μας στην αναλογία ιατρικών ειδικοτήτων

ανά κατοίκους. Σύμφωνα με την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρώπης, σε

ένα εκατομμύριο Έλληνες αντιστοιχούν 203 μαιευτήρες – γυναικολόγοι, αναλογία

πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Παρόμοια είναι η εικόνα και στην αναλογία των Ελλήνων παιδιάτρων και

καρδιολόγων ανά εκατομμύριο κατοίκων της χώρας (247 και 196 αντίστοιχα).